Пензионери
Одштампај

Дневни центри за старија лица

Дневни центар за а стара и одрасла лица су институционализовани или приватни програми бриге за одрасле особе које су неспособне да се брину о себи, укључујући и особе са менталним хендикепом. Програми у овим институцијама оријентисани су на активности дневне бриге у окружењу сличном породичном и под надзором професионалаца. У партнерству Града Бања Лука, Данског вијећа за избјеглице и Центра за социјални рад Бања Лука основана НВО Дневни центар за старе особе . Град је обезбиједио одговарајући простор.