Борци и цивилне жртве рата
Одштампај

Породице погинулих бораца

Породица погинулог борца је породица лица које је погинуло, умрло или нестало под околностима одређеним Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, или је умрло од посљедица ране, повреде, озљеде или болести задобијене под тим околностима у року од једне године од дана настанка оштећења организма.

 

Права породица погинулих и умрлих бораца

Права чланова породице погинулог борца:

 • породична инвалиднина,
 • увећана породична инвалиднина,
 • повећана породична инвалиднина,
 • здравствена заштита и друга права у вези са остваривањем здравствене заштите,
 • накнада трошкова изградње надгробног споменика погинулом борцу,
 • накнада породици погинулог одликованог борца,
 • накнада трошкова сахране ексхумираног борца,
 • бањско и климатско лијечење (у складу са прописима из области здравства),
 • предност у запошљавању (у складу са прописима из области рада и запошљавања),
 • подстицај за запошљавање и самозапошљавње дјеце погинулих бораца,
 • предност у стамбеном збрињавању ,
 • пореске и царинске олакшице (у складу са прописима којима се уређује област пореза и царина),
 • предност при упису у образовне установе, додјељивању стипендија за школовање и смјештај у студентске домове (у складу са прописима којим се уређује област образовања),
 • предност у коришћењу услуга републичких органа, установа и осталих правних субјеката приликом рјешавања својих права и интереса.

Права чланова породице умрлог војног инвалида од прве до шесте категорије који је умро од посљедица ране, повреде, озљеде или болести по основу које му је утврђен војни инвалидитет:

 • породична инвалиднина,
 • здравствена заштита и друга права у вези са остваривањем здравствене заштите.

 

Закон о измјени и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске