Борци и цивилне жртве рата
Одштампај

Стамбено збрињавање

Стамбено збрињавање у складу са Уредбом о стамбеном збрињавању  породица погинулих борaца и ратних војних инвалида одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске

 

Стамбено збрињавање по одредбама Уредбе о стамбеном збрињавању  породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 26/19 у даљем тексту: Уредба) које се врши:

  • додјелом стамбене јединице
  • додјелом неповратних новчаних средстава у износу до 8.000,00 КМ.

 

Захтјев за стамбено збрињавање може поднијети лице које има пријављено пребивалиште на територији Републике Српске и Брчко дистрикту БиХ а коме је рјешењем надлежног органа, које је прошло поступак ревизије у складу са Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12) утврђен:

  • статус члана породице погинулог борца
  • статус ратног војног инвалида од прве до четврте категорије.

 

Критеријуми на основу којих се врши бодовање подносиоца захтјева су:

  1. стамбена ситуација,
  2. статус члана породице погинулог борца,
  3. статус и категорија ратног војног инвалида и
  4. статус и категорија борца.

 

Захтјев за стамбено збрињавање подноси се у периоду од 1.  маја до 31. маја 2019. године.

Неблаговремен Захтјев ће бити одбачен.

 

Јавни позив

Захтјев - стамбена јединица

Захтјев - неповратна новчана средства