Саобраћај и возила
Одштампај

Стратегија безбједности саобраћаја на путевима РС

Уједињене Нације су предложиле државама чланицама да реализују сет основних мјера у безбједности саобраћаја. Међу овим мјерама најзначајније мјесто припада изради стратешких докумената у безбједности саобраћаја.

 

Преузми документ Стратегија безбједности саобраћаја на путевима РС