Саобраћај и возила
Одштампај

Аутопут „9. Јануар“

Прва дионица аутопута „9. Јануар“, од Добоја до Прњавора (36,6 km) пуштена је у саобраћај.

Припремни радови на терену отпочели су у касну јесен 2012. године, а од прољећа 2013. године радило се пуном паром на пробијању трасе, изградњи насипа, регулацији водотока, као и на припреми за изградњу првих објеката. Када су у питању земљани радови, ископано је четири милиона кубних метара земљаног материјала, на насипе је утрошено три и по милиона кубних метара материјала, а хумусирано је и затрављено милион квадратних метара простора. Извођач радова урадио је дренажу у дужини од 35 километара, коловозну одводњу на 70 километара, уградио је 3.000 шахтова одводње, као и 75 сепаратора. Поставио је и 145 километара заштитне одбојне ограде, 10,50 километара звучних баријера, као и 230 километара хоризонталне сигнализације.

 

На дионици од Прњавора до Добоја изграђено је  укупно 50 објекта, и то два велика и 25 малих мостова, 17 надвожњака, пет подвожњака и пролаза, као и један умјетни тунел. На поменутој дионици урађено је и 3.000 метара пропуста. За потребе изградње објеката, утрошено је 55.000 кубних метара бетона, 7.000 тона арматуре и 5.000 метара шипова.

 

Највећи и најзначајнији објекат на овој дионици је мост преко ријеке Босне, у мјесту Кладари, код Добоја. Ријеч је о двојној грађевини, на самом завршетку наведене дионице аутопута, непосредно испред петље „Добој“, који прелази магистарални пут и ријеку Босну. Укупна дужина моста је 412 метара.

Други велики објекат на овој дионици је мост Укрина, дужине 92 метра, који је пројектован као двојна грађевина, која омогућава прелаз преко ријеке Укрине. Главни носачи су пројектовани као преднапрегнути монтажни носачи за распоне од 16 и 20 метара. Трећи значајан објекат на овој дионици је умјетни тунел Слатиници, дугачак 80,5 метара.

На овој дионици, изграђене су и двије наплатне станице, односно Наплатна станица „Прњавор“ и Наплатна станица „Јоховац“, као и Центар за одржавање и контролу саобраћаја, такође у Јоховцу, из којег ће под сталним видео надзором бити дионица аутопута од Добоја до Прњавора, а у будућности и дионица Коридора V c, која води кроз Републику Српску.

 

Грађевински радови окончани су крајем јула 2016. Године. Надлежна комисија за технички пријем спровела је технички преглед на самом објекту и документацији, а Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука благовремено је добило употребну дозволу од надлежног Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.

Извођач радова на овој дионици,  ангажовао је 1.500 радника, као и 120 подизвођача, 300 камиона и 300 других грађевинских машина.  Изградња поменуте дионице финансирана је кредитним средствима Европске банке за обнову и развој у износу од 185 милиона еврa.