Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Подстицаји
Одштампај

Индустрија

Субвенционисања предузећа из области текстила, коже и обуће

Министарство индустрије, енергетике и рударства расписало је Јавни позив за додјелу средстава по основу субвенционисања привредних субјеката из области  текстила, коже и обуће за 2010. годину.
Предмет овог јавног позива је додјела новчаних средстава, по основу субвенција привредним субјектима (привредна друштва и самосталне занатске радње) из области текстила, коже и обуће, који измирују обавезе по основу пореза и доприноса. Средства субвенције ће се додјељивати у износу од 50 КМ по раднику за сваки мјесец, почев од 01.07.2010. до 31.12.2010.године.

Средства се додјељују привредним субјектима из области текстила, коже и обуће, која се баве производњом , за ублажавање изразито неповољних услова пословања и задржавања броја запослених радника.
Рок за подношење захтјева за субвенције је 40 дана од дана истека мејсеца за који се подноси захтјев.

Додатне информације можете добити на тел: 051/338‐377 или e‐mail:t.kondic@mier.vladars.net. 

 

Захтјеве са потребном документацијом слати путем поште на адресу: 
Министарство индустрије,  енергетике и рударства,  Трг Републике Српске 1,  78000  Бања Лука са обавезном назнаком: 
Комисија за провођење јавног позива и додјелу средстава субвенције привередним субјектима из области текстила,  коже и обуће - НЕ ОТВАРАТИ . 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

НАПОМЕНА: Јавни позив затворен

 

Успостављање система квалитета

Министарство индустрије, енергетике и рударства врши додјелу средстава  малим предузећима за трошкове ангажовања консултаната и израду потребне документације на успостављању система квалитета према серији стандарда ISO те за добијање CE знака. Максимална висина средстава по једном предузећу је до 10.000 КМ.

Више можете сазнати овдје

 

НАПОМЕНА: Јавни позив отворен до 02.09.2010.

 

Подстицање извоза

Министарство индустрије, енергетике и рударства врши додјелу средстава привредним субјектима који се баве производњом или производно-услужном дјелатношћу за потребе извоза и испуњавају следеће услове:

  • имају сједиште на територији Републике Српске,
  • који нису корисници новчаних средстава за развој пољопривреде и села,
  • који немају доспјелих неизмирених пореских обавеза и обавеза по основу нето плата и других примања.
  • који имају учешће прихода од продаје производа и услуга на ино тржишту у укупном приходу од најмање 20%, а да остварени приход у наведеном периоду буде најмање 150.000 КМ.

Пријавити се могу и привредни субјекти који имју учешће прихода од продаје производа и услуга на ино тржишту у укупном приходу за 2009.годину од најмање 15%, а да остварени приход од продаје производа и услуга на ино тржишту у наведеном периоду буде најмање 100.000 КМ.

Више о условима и критеријумима можете сазнати овдје.

 

НАПОМЕНА: Јавни позив је затворен