Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Подстицаји
Одштампај

Туризам

Јавни конкурс за финансирање пројеката  у  области туризма и угоститељства у 2019. години

 

 

Предмет Јавног конкурса је финансирање пројеката у области туризма и угоститељства из намјенских средстава за развој туризма у складу са буџетом Министарства трговине и туризма (у даљем тексту: Министарство) за 2019. годину, на начин и у поступку који је прописан Уредбом о условима и критеријумима за додјелу намјенских средстава за развој туризма ("Службени гласник Републике Српске", бр. 01/18) (у даљем тексту: Уредба).

 

У 2019. години Министарство ће путем Јавног конкурса (у даљем тексту: Конкурс) финансирати/суфинансирати сљедећe  пројектнe активности:

 

1) активности на непосредној реализацији туристичких манифестација (сајмови, фестивали, конгреси, конференције, стручне радионице, традиционалне манифестације, изложбе и слично), као и штампање публикација, стручних часописа и промотивног материјала из области туризма, подршка промоцији туризма у електронским и штампаним медијима,

 

2)  изградњу туристичке инфраструктуре и туристичке супраструктуре, и то:

 • изградњу, адаптацију или реконструкцију туристичких, угоститељских и других капацитета који доприносе развоју туристичке и угоститељске понуде,
 • изградњу, адаптацију или реконструкцију туристичке и угоститељске инфраструктуре и супраструктуре,

3) унапређивање постојеће туристичке понуде, и то:

 • финансирање активности из области туризма и угоститељства, као и сродних дјелатности који су кандидовани на међународним конкурсима,
 • финансирање пројеката туризма и угоститељства из области прекограничне и регионалне сарадње,
 • финансирање пројеката улагања у уређење и заштиту културног и природног насљеђа,

4) подстицање домаћег и рецептивног туризма, и то :

 •  реализација туристичких пакет-аранжмана или излета у Републику Српску, односно БиХ,
 •  организација и спровођење образовних програма и обука у туризму, семинара и стручних радионица ради едукације кадрова у туризму и угоститељству,

5) финансирање пројеката из области туризма или других области сродних туризму, као што су: угоститељство, услужне дјелатности, културне, спортске и остале сродне дјелатности које се могу туристички валоризовати.

 

Намјенска средства за развој туризма и угоститељства додјељују се у појединачном износу највише до 30.000,00 КМ.

 

 

Више о Конкурсу

 

 

 

 

Јавни конкурс за финансирање пројеката у области туризма у 2018. години

 

У 2018. години Министарство ће путем Јавног конкурса (у даљем тексту: Конкурс) финансирати/суфинансирати сљедећe пројектнe активности:

1) активности на непосредној реализацији туристичких манифестација (сајмови, фестивали, конгреси, конференције, стручне радионице, традиционалне манифестације, изложбе и слично), као и штампање публикација, стручних часописа и промотивног материјала из области туризма, подршка промоцији туризма у електронским и штампаним медијима,

2) изградњу туристичке инфраструктуре и туристичке супраструктуре, и то:

 • изградњу, адаптацију или реконструкцију туристичких, угоститељских и других капацитета који доприносе развоју туристичке и угоститељске понуде,
 • изградњу, адаптацију или реконструкцију туристичке и угоститељске инфраструктуре и супраструктуре,

3) унапређивање постојеће туристичке понуде, и то:

 • финансирање активности из области туризма и угоститељства, као и сродних дјелатности који су кандидовани на међународним конкурсима,
 • финансирање пројеката туризма и угоститељства из области прекограничне и регионалне сарадње,
 • финансирање пројеката улагања у уређење и заштиту културног и природног насљеђа,

4) подстицање домаћег и рецептивног туризма, и то :

 • реализација туристичких пакет-аранжмана или излета у Републику Српску, односно БиХ,
 • организација и спровођење образовних програма и обука у туризму, семинара и стручних радионица ради едукације кадрова у туризму и угоститељству,

5) финансирање пројеката из области туризма или других области сродних туризму, као што су: угоститељство, услужне дјелатности, културне, спортске и остале сродне дјелатности које се могу туристички валоризовати.

 

Намјенска средства за развој туризма  и угоститељства  додјељују се у појединачном износу (по једном пројектном приједлогу) до 30.000,00 КМ.

 

Више о Конкурсу (секција Документи -> Јавни конкурс за пројекте у туризму у 2018. години)

 

 

 

Јавни конкурс за финансирање пројеката у области туризма у 2017. години

  

У 2017. години Министарство ће путем Јавног конкурса (у даљем тексту: Конкурс) финансирати сљедећe  пројектнe активности:

 

1. Активности на непосредној реализацији туристичких манифестација (сајмови, фестивали, конгреси, конференције, стручне радионице, традиционалне манифестације, изложбе и слично), као и штампање публикација, стручних часописа и промотивног материјала из области туризма, подршка промоцији туризма у електронским и штампаним медијима,

2. Унапређивање постојеће туристичке понуде финансирањем пројеката који не подразумјевају изградњу туристичке инфра и супра структуре, и то за:

      · туристичке пројекте којима су претходно одобрена средства из предприступних фондова Европске уније и других међународних фондова,

      · пројекте из области туризма и угоститељства, као и сродних дјелатности који су кандидовани на међународним конкурсима, а недостају им финансијска средства за обавезно учествовање, те пројекте туризма и угоститељства из области прекограничне и регионалне сарадње,

      · организацију и спровођење образовних програма и обука у туризму, семинара и стручних радионица ради едукације кадрова у туризму и угоститељству, којима се унапређују способности људских ресурса у туризму и угоститељству,

      · спровођење научно-истраживачких радова, односно активности од значаја за туризам, угоститељство и сродне дјелатности,

      · брендирање појединих туристичких мјеста, локалитета и дестинација у сврху јачања туристичке понуде.

3. Подстицање домаћег и рецептивног туризма, и то:

      · трошкове туристичких агенција у обављању рецептивног туризма и

      · реализацију туристичких пакет-аранжмана или излета у Републику Српску, односно БиХ.

4. Подстицање осталих пројеката из области туризма и угоститљства или других области сродних туризму, као што су угоститељство, услужне дјелатности, културне, спортске, еколошке и остале сродне дјелатности које се могу туристички валоризовати, унапређивање квалитета понуде, нивоа и стандарда опремљености и подстицање посебних програма који доприносе повећању квалитета у туризму и областима сродним туризму.

 

Намјенска средства за развој туризма се додјељују у појединачном износу (по једном пројектном приједлогу) до 20.000,00 КМ.

 

Више о конкурсу (секција докуманти - Јавни конкурс за пројекте у туризму)

 

 

Јавни конкурс за финансирање пројеката у области туризма у 2016. години

 

Предмет Јавног конкурса је финансирање пројеката у области туризма и угоститељства из намјенских средстава за развој туризма у складу са буџетом Министарства трговине и туризма за 2016. годину, на начин и у поступку који је прописан Уредбом о условима и критеријумима за додјелу намјенских средстава за развој туризма ("Службени гласник Републике Српске", бр. 32/16).

 

Право на финансирање пројеката из намјенских средстава  из тачке I овог Конкурса имају субјекти – корисници регистровани у Републици за обављање дјелатности туризма и угоститељства или са туризмом повезаних дјелатности и то :

 1. привредна друштва и предузетници,
 2. физичка лица која обављају дјелатност у сеоском домаћинству или обављају угоститељску дјелатност изнајмљивањем апартмана, кућа за одмор, односно соба за изнајмљивање, односно пружају угоститељске услуге у приватном смјештају,
 3. удружења, невладине организације и остале непрофитне организације,
 4. пољопривредне задруге,
 5. јединице локалне самоуправе и туристичке организације града или општине, односно међуопштинске туристичке организације и остале јавне установе и правна лица основане на нивоу јединице локалне самоуправе и
 6. Републичке управне организације, те јавне установе и јавна предузећа основана од стране Владе Републике Српске.

 

Намјенска средства за развој туризма се додјељују у појединачном износу (по једном пројектном приједлогу) до 30.000,00 КМ.

 

Више о конкурсу (секција докуманти - Јавни конкурс за пројекте у туризму)

 

Јавни конкурс за финансирање програма у области туризма у 2015. години

 

Предмет Јавног конкурса  је финансирање  програма у области туризма из намјенских средстава за развој туризма у складу са буџетом Министарства трговине и туризма за 2015. годину, на начин и у поступку који је прописан Уредбом о условима и критеријумима за додјелу намјенских средстава за развој туризма ("Службени гласник Републике Српске", бр. 31/12 и 78/14).

У 2015. години Министарство ће путем Јавног конкурса у циљу подизања конкурентости туризма Републике Српске финансирати сљедеће програме:

1) реализација промотивних активности у туризму  из члана 4. Уредбе, и то:

а) активности на непосредној реализацији туристичких манифестација од локалног, регионалног или међународног карактера, стручне радионице, семинари, учешће на сајмовима којима се унапређује тржишна конкурентност у туризму и сл.

б) подршка промоцији туризма у електронским медијима и израда интернет страница; (израда туристичких филмова и сл.)

- постављање нових приступних тачака на подручју градова/општина који ће омогућити коришћења бесплатног бежичног приступа Интернету на туристички најфреквентнијим отвореним површинама које нуде јавне туристичке садржаје.

2)  изградњу туристичке инфраструктуре и супраструктуре из члана  5. тачке а) и б) Уредбе, и то:

а) изградњу, адаптацију или реконструкцију туристичко-угоститељских капацитета, односно изградњу, адаптацију или реконструкцију туристичке инфраструктуре и супрастуктуре у области спортско-авантуристичког, сеоског, бањског, планинског, омладинског научног, едукативног туризма и одрживог туризма у заштићеним подручијима

  - подстицање пројеката етно-села 

  - суфинанисрање пројеката развоја нових туристичких производа

б) израду хоризонталне и вертикалне туристичке сигнализације (информативне табле и табле добродошлице, панои, путокази, туристичко информативних центара, штандова и слично).

3)  суфинансирање изградње и реконструкција саобраћајница које су програмом побољшања саобраћајне инфраструктуре дефинисане као приоритети.

4) подстицања домаћег и рецептивног туризма из члана 7. тачке а) и б) Уредбе, и то:

а) трошкове туристичких агенција – организатора туристичког путовања које обављају домаћи и рецептивни туризам (организују путовање страних и домаћих држављана  у БиХ, односно Републику Српску), односно  које организовано доводе туристе из земље и иностранства на период дужи од три дана – ноћења).

б) осмишљавање и реализацију туристичких пакет-аранжмана или излета у БИХ, односно Републику Српску за реализацију екскуризија, излета и школа у приоди за основне и средње школе, те аранжмана за старију доб (пензионере), синдиклане организације и младе.

5) подстицањe осталих пројеката из области туризма или других области сродних туризму, као што су угоститељство и услужне дјелатности из члана 8. тачке а) Уредбе:

а) унапређење квалитета угоститељске понуде, нивоа и стандарда опремљености и подстицање посебних програма који доприносе  повећању квалитета у угоститељској понуди

б) организација образовних програма у туризму, едукација кадрова у туризму нпр. организација полагања испита за локалне туристичке водиче, обуке страног језика за конобаре и сл.

 

Више о конкурсу

 

Јавни конкурс: Финансирање програма у области туризма у 2014. години

 

Предмет Јавног конкурса је финансирање програма у области туризма из намјенских средстава за развој туризма у складу са буџетом Министарства трговине и туризма (у даљем тексту: Министарство) за 2014. годину, на начин и у поступку који је прописан Уредбом о условима и критеријумима за додјелу намјенских средстава за развој туризма ("Службени гласник Републике Српске", бр. 31/12 и 78/14) - у даљем тексту: "Уредба".

 

У 2014. години Министарство ће путем Јавног конкурса у циљу подизања конкурентости туризма Републике Српске (у даљем тексту: Конкурс) финансирати сљедеће програме:

1) реализација промотивних активности у туризму из члана 4. Уредбе, и то:

а) активности на непосредној реализацији туристичких манифестација од локалног, регионалног или међународног карактера, стручне радионице, семинари и сл.

б) подршка промоцији туризма у електронским медијима и израда интернет страница; постављање нових приступних тачака на подручју градова/општина који ће омогућити коришћења бесплатног бежичног приступа Интернету на туристички најфреквентнијим отвореним површинама које нуде јавне туристичке садржаје.

2) изградњу туристичке инфраструктуре и супраструктуре из члана 5. тачке а), б) и д) Уредбе, и то:

а) изградњу, адаптацију или реконструкцију туристичко-угоститељских капацитета, односно изградњу, адаптацију или реконструкцију туристичке инфраструктуре и супрастуктуре у области спортско- авантуристичког и омладинског туризма, као и области угоститељства,

б) израду хоризонталне и вертикалне туристичке сигнализације (информативне табле и табле добродошлице, панои, путокази и слично),

3) суфинансирање изградње и реконструкција саобраћајница које су програмом побољшања саобраћајне инфраструктуре дефинисане као приоритети.

4) подстицања домаћег и рецептивног туризма из члана 7. тачке а) Уредбе, и то:

а) трошкове туристичких агенција – организатора туристичког путовања које обављају домаћи и рецептивни туризам (организују путовање страних држављана у БиХ, односно Републику Српску), односно које организовано доводе туристе из иностранства на период дужи од три дана (ноћења).

5) подстицањe осталих пројеката из области туризма или других области сродних туризму, као што су угоститељство и услужне дјелатности из члана 8. тачке а) Уредбе:

а) унапређење квалитета угоститељске понуде, нивоа и стандарда опремљености и подстицање посебних програма који доприносе повећању квалитета у угоститељској понуди

 

Више о конкурсу.

 

 

Јавни конкурс: Финансирање пројеката из области туризма у 2013. години

 

Предмет Јавног конкурса  је финансирање  пројеката из намјенских средстава за развој туризма у складу са буџетом Министарства трговине и туризма (у даљем тексту: Министарство) за 2013. годину, на начин и у поступку прописаном Уредбом о условима и критеријумима за додјелу намјенских средстава за развој туризма ("Службени гласник Републике Српске", број 31/12) - у даљем тексту: "Уредба".

У 2013. години Министарство ће путем Јавног конкурса (у даљем тексту: Конкурс) финансирати сљедеће пројекте:

 1. израду  пројектне документације у туризму, Плана промоције туризма Републике Српске, програма развоја туристичког производа, студија изводљивости туристичких пројеката, урбанистичких и просторних планова из члана 3. Уредбе.
 2. реализацију промотивних активности у туризму  из члана 4. Уредбе,
 3. изградњу туристичке инфраструктуре и супраструктуре из члана  5. тачке а) и б) Уредбе,
 4. унапређивања постојеће туристичке понуде из члана 6. тачке в) и г) Уредбе и
 5. подстицања домаћег и рецептивног туризма из члана 7. Уредбе.

Уредба је доступна на интернет страници Министарства, односно на "web" порталу Владе Републике Српске.

 

Више о конкурсу.

 

 

Јавни конкурс: Финансирање пројеката из области туризма у 2012. години

 

Предмет Јавног конкурса је финансирање пројеката из намјенских средстава за развој туризма у складу са буџетом Министарства трговине и туризма за 2012. годину, на начин и у поступку прописаном Уредбом о условима и критеријумима за додјелу намјенских средстава за развој туризма ("Службени гласник Републике Српске", број 31/12).

 

У 2012. години Министарство ће путем Јавног конкурса финансирати пројекте у свим облицима туризма, који се односе на:

 1. реализацију промотивних активности у туризму из члана 4. Уредбе,
 2. изградњу туристичке инфрастуктуре и супраструктуре из члана 5. тачке. а), б) и в) Уредбе,
 3. унапређивања постојеће туристичке понуде из члана 6. тачке. в), г) , д), ђ) е) и ж) Уредбе,
 4. подстицања домаћег и рецептивног туризма из члана 7. Уредбе,
 5. другe области сроднe туризму, као што су: угоститељство, услужне дјелатности, културне, спортске и остале сродне дјелатности које се могу туристички валоризовати у складу са чланом 8. а), г), д) и ђ) Уредбе и
 6. пројекте сеоских домаћинстава.

Уредба је доступна на интернет интернет страници Министарства, односно на "web" порталу Владе Републике Српске.

 

Више о конкурсу