Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Подстицаји
Одштампај

Туризам

Јавни конкурс за финансирање пројеката  у  области туризма и угоститељства у 2019. години

 

 

Предмет Јавног конкурса је финансирање пројеката у области туризма и угоститељства из намјенских средстава за развој туризма у складу са буџетом Министарства трговине и туризма (у даљем тексту: Министарство) за 2019. годину, на начин и у поступку који је прописан Уредбом о условима и критеријумима за додјелу намјенских средстава за развој туризма ("Службени гласник Републике Српске", бр. 01/18) (у даљем тексту: Уредба).

 

У 2019. години Министарство ће путем Јавног конкурса (у даљем тексту: Конкурс) финансирати/суфинансирати сљедећe  пројектнe активности:

 

1) активности на непосредној реализацији туристичких манифестација (сајмови, фестивали, конгреси, конференције, стручне радионице, традиционалне манифестације, изложбе и слично), као и штампање публикација, стручних часописа и промотивног материјала из области туризма, подршка промоцији туризма у електронским и штампаним медијима,

 

2)  изградњу туристичке инфраструктуре и туристичке супраструктуре, и то:

 • изградњу, адаптацију или реконструкцију туристичких, угоститељских и других капацитета који доприносе развоју туристичке и угоститељске понуде,
 • изградњу, адаптацију или реконструкцију туристичке и угоститељске инфраструктуре и супраструктуре,

3) унапређивање постојеће туристичке понуде, и то:

 • финансирање активности из области туризма и угоститељства, као и сродних дјелатности који су кандидовани на међународним конкурсима,
 • финансирање пројеката туризма и угоститељства из области прекограничне и регионалне сарадње,
 • финансирање пројеката улагања у уређење и заштиту културног и природног насљеђа,

4) подстицање домаћег и рецептивног туризма, и то :

 •  реализација туристичких пакет-аранжмана или излета у Републику Српску, односно БиХ,
 •  организација и спровођење образовних програма и обука у туризму, семинара и стручних радионица ради едукације кадрова у туризму и угоститељству,

5) финансирање пројеката из области туризма или других области сродних туризму, као што су: угоститељство, услужне дјелатности, културне, спортске и остале сродне дјелатности које се могу туристички валоризовати.

 

Намјенска средства за развој туризма и угоститељства додјељују се у појединачном износу највише до 30.000,00 КМ.

 

 

Више о Конкурсу

 

 

 

 

Јавни конкурс за финансирање пројеката у области туризма у 2018. години

 

У 2018. години Министарство ће путем Јавног конкурса (у даљем тексту: Конкурс) финансирати/суфинансирати сљедећe пројектнe активности:

1) активности на непосредној реализацији туристичких манифестација (сајмови, фестивали, конгреси, конференције, стручне радионице, традиционалне манифестације, изложбе и слично), као и штампање публикација, стручних часописа и промотивног материјала из области туризма, подршка промоцији туризма у електронским и штампаним медијима,

2) изградњу туристичке инфраструктуре и туристичке супраструктуре, и то:

 • изградњу, адаптацију или реконструкцију туристичких, угоститељских и других капацитета који доприносе развоју туристичке и угоститељске понуде,
 • изградњу, адаптацију или реконструкцију туристичке и угоститељске инфраструктуре и супраструктуре,

3) унапређивање постојеће туристичке понуде, и то:

 • финансирање активности из области туризма и угоститељства, као и сродних дјелатности који су кандидовани на међународним конкурсима,
 • финансирање пројеката туризма и угоститељства из области прекограничне и регионалне сарадње,
 • финансирање пројеката улагања у уређење и заштиту културног и природног насљеђа,

4) подстицање домаћег и рецептивног туризма, и то :

 • реализација туристичких пакет-аранжмана или излета у Републику Српску, односно БиХ,
 • организација и спровођење образовних програма и обука у туризму, семинара и стручних радионица ради едукације кадрова у туризму и угоститељству,

5) финансирање пројеката из области туризма или других области сродних туризму, као што су: угоститељство, услужне дјелатности, културне, спортске и остале сродне дјелатности које се могу туристички валоризовати.

 

Намјенска средства за развој туризма  и угоститељства  додјељују се у појединачном износу (по једном пројектном приједлогу) до 30.000,00 КМ.

 

Више о Конкурсу (секција Документи -> Јавни конкурс за пројекте у туризму у 2018. години)