Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Подстицаји
Одштампај

Постдипломске студије

СУФИНАНСИРАЊЕ 20 СТУДЕНАТА ПОСТДИПЛОМСКОГ СТУДИЈА ПРИ ИЗРАДИ МАГИСТАРСКИХ РАДОВА У 2014. ГОДИНИ

 

Министарство науке и технологије ће у 2014. години, у складу са усвојеним програмом рада, суфинансирати студенте постдипломског студија (према одредбама Закона о универзитету („Службени гласник Републике Српске“, бр.12/93, 14/94, 99/04 и 92/05), односно, према члану 148. став 1. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр.73/10), при изради магистарског рада по сљедећим научним областима:

 • Природне наука (3 магистарска рада);
 • Инжењерство и технологија (6 магистарских радова);
 • Медицинске и здравствене науке (3 магистарскa рада);
 • Пољопривредне науке (3 магистарскa рада);
 • Друштвене науке (2 магистарска рада);
 • Хуманистичке науке (2 магистарскa рада);
 • Умјетност (1 магистарски рад).

Право учешћа на конкурсу имају сви кандидати (магистранди) који имају држављанство БиХ и пребивалиште на територији Републике Српске.

 

Више о конкурсу

 

 

СУФИНАНСИРАЊЕ 20 СТУДЕНАТА ПОСТДИПЛОМСКОГ СТУДИЈА ПРИ ИЗРАДИ МАГИСТАРСКИХ РАДОВА У 2013. ГОДИНИ

 

Министарство науке и технологије ће у 2013. години, у складу са усвојеним програмом рада, суфинансирати студенте постдипломског студија (према одредбама Закона о универзитету („Службени гласник Републике Српске“, бр.12/93, 14/94, 99/04 и 92/05), односно, према члану 148. став 1. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр.73/10), при изради магистарског рада по сљедећим научним областима:

 • Природне наука (3 магистарска рада);
 • Инжењерство и технологија (6 магистарских радова);
 • Медицинске и здравствене науке (3 магистарскa рада);
 • Пољопривредне науке (3 магистарскa рада);
 • Друштвене науке (2 магистарска рада);
 • Хуманистичке науке (2 магистарскa рада);
 • Умјетност (1 магистарски рад).

Право учешћа на конкурсу имају сви кандидати (магистранди) који имају држављанство БиХ и пребивалиште на територији Републике Српске.

Кандидати који су на дан објављивања конкурса старији од 35 година живота и који имају просјек оцјена испод осам, било на додипломском или постдипломском студију, неће бити узети у обзир приликом бодовања.

 

Више о конкурсу

 

СУФИНАНСИРАЊЕ 100 СТУДЕНАТА ПОСТДИПЛОМСКОГ СТУДИЈА ЗА 2009. ГОДИНУ

Министарство науке и технологије ће у 2009. години, у складу са усвојеним програмом рада, суфинансирати студенте постдипломских студија по сљедећим научним областима:

 1. Друштвене науке (15 студената постдипломских студија);
 2. Хуманистичке науке (10 студената постдипломских студија);
 3. Биотехничке науке (18 студената постдипломских студија);
 4. Техничке науке (23 студента постдипломских студија);
 5. Природне наука (14 студената постдипломских студија);
 6. Медицинске науке (15 студената постдипломских студија);
 7. Умјетност (5 студената постдипломских студија).

Министарство задржава право да у току године изврши корекцију броја постдипломаца које планира суфинансирати по научним областима у складу са приливом средстава у Буџет у 2009. години.

Право учешћа на конкурс имају студенти постдипломци који похађају постдипломски студиј у 2008/2009. години и који имају пребивалиште на територији Републике Српске.

Критерији за избор и вредновање пријава за суфинансирање постдипломског студија су године старости кандидата, просјек оцјена на основном студију и радни статус кандидата (члан 22. Правилника о критеријумима и мјерилима за остваривање и финансирање програма).

Кандидати који конкуришу за једнократну финансијску помоћ Министарства за суфинансирање постдипломских студија, попуњавају пријаву на конкурс (посебан образац), уз коју подносе сљедећу документацију:

 1. Потврду о упису постдипломског студија назив и тип студија;
 2. Увјерење о просјеку оцјена на основном студију;
 3. Потврду институције о запослењу, уколико је кандидат запослен;
 4. Потврду институције у којој је апликант запослен о евентуалном суфинансирању трошкова постдипломског студија (потврду потребно доставити и у случају несуфинансирања);
 5. Кратку биографију кандидата;
 6. Потврду о мјесту пребивалишта не старију од 6 мјесеци;
 7. Копију жиро-рачуна;
 8. Изјаву кандидата да по истом основу није користио средства Министарства науке и технологије;
 9. Изјаву кандидата да не прима стипендију или једнократну помоћ за постдипломски студиј из других јавних извора финансирања.

У складу са Финансијским планом рада Сектора за науку за 2009. годину, укупна средства за ову намјену износе 200.000,00 КМ.

 

СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗРАДЕ 150 МАГИСТАРСКИХ РАДОВА ЗА 2009. ГОДИНУ

Министарство науке и технологије ће у 2009. години, у складу са усвојеним програмом рада, суфинансирати израду магистарских радова по сљедећим научним областима:

 1. Друштвене науке (25 магистарских радова);
 2. Хуманистичке науке (15 магистарских радова);
 3. Биотехничке науке (25 магистарских радова);
 4. Техничке науке (35 магистарских радова);
 5. Природне наука (20 магистарских радова);
 6. Медицинске науке (25 магистарских радова);
 7. Умјетност (5 магистарских радова).

Министарство задржава право да у току године изврши корекцију броја магистраната које планира суфинансирати по научним областима у складу са приливом средстава у Буџет у 2009. години. Право учешћа на конкурс имају сви кандидати (магистрани) који имају пребивалиште на територији Републике Српске. Критерији за избор и вредновање пријава за суфинансирање израде магистарских радова су године старости кандидата, просјек оцјена на постдипломском студију и радни статус кандидата (члан 16. Правилника о критеријумима и мјерилима за остваривање и финансирање програма).

Кандидати који конкуришу за једнократну финансијску помоћ Министарства за израду магистарске тезе, попуњавају пријаву на конкурс (посебан образац), уз коју подносе сљедећу документацију:

 1. Увјерење о просјеку оцјена на постдипломском студију;
 2. Потврду о наслову и одобрењу магистарског рада од стране универзитета, односно, факултета;
 3. Потврду институције о запослењу, уколико је кандидат запослен;
 4. Потврду институције у којој је апликант запослен о евентуалном суфинансирању трошкова израде магистарског рада (потврду потребно доставити и у случају несуфинансирања);
 5. Кратка биографија кандидата;
 6. Потврду о мјесту пребивалишта не старију од 6 мјесеци;
 7. Копију жиро-рачуна;
 8. Писани доказ о изради теме у оквиру међународне научне и технолошке сарадње, уколико се ради на такав начин;
 9. Изјаву кандидата да по истом основу није користио средства Министарства науке и технологије;
 10. Изјаву кандидата да не прима стипендију или једнократну помоћ за израду магистарског рада из других јавних извора финансирања.

У складу са Финансијским планом рада Сектора за науку за 2009. годину, укупна средства за ову намјену износе 375.000,00 КМ.

 

Актуелни конкурси