Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Подстицаји
Одштампај

Туризам

Подстицаји у 2011. години

 

Министарство трговине и туризма, расписало је конкурс за финансирање пројеката из области туризма у 2011. години.

Предмет конкурса  је финансирање  пројеката из области туризма из средстава утврђених буџетом Министарства трговине и туризма за 2011. годину.

 

У складу са чланом 5. ст. 1. и 5. Правилника о условима и поступку за финансирање пројеката из области туризма (у даљем тексту: Правилник), расписује се:

 1) општи конкурс за финансирање пројеката из области туризма у 2011. години  и

 2)  тематски конкурс за финансирање пројеката израде и постављања туристичке сигнализације у 2011. години.

 

Под појмом финасирање пројеката из области туризма, у смислу овог конкурса, подразумјева се  додјела финансијских  средстава за реализацију пројеката из области туризма или других  области сродне туризму, као што су  угоститељство, услужне дјелатности, културне, спортске и остале сродне дјелатности које се могу туристички валоризовати.

 

Више о конкурсу можете сазанти овдје

 

 

 

Подстицаји у 2010. години

 

Министарство трговине и туризма у 2010. години ће финансирати пројекте из различитих области туризма, и то:

1.      екотуризам,

2.      сеоски туризам,

3.      авантуристички туризам,

4.      манифестациони туризам (културне, спортске и остале манифестације које се могу туристички валоризовати и које су од међународног или републичког значаја),

5.      планински туризам,

6.      бањски туризам,

7.      ловни и риболовни туризам,

8.      културно-историјско насљеђе (валоризација културно-историјског насљеђа),

9.      програм подршке промоцији туризма (туристичке организације, невладине организације, јединице локалне самоуправе, туристичке агенције које обављају рецептивни туризам и остали субјекти) и

10.  угоститељство.

Износ финансијских средстава за реализацију пројеката из ове тачке конкурса одређује се у распону од 1.000,00 КМ до 30.000,00 КМ, по пројекту.

Максимални износ финансијских средстава за реализацију пројеката из области манифестационог туризма износи 10.000,00 КМ, по пројекту.

 

Право подношења пријаве на јавни конкурс за финансирање пројеката из области туризма у 2010. години имају и субјекти чији су инфраструктурни пројекти из области туризма дјелимично финансирани у 2009. години, а који се могу наставити финансирати у текућој години ради њихове коначне реализације, као и подносиоци пријава за финансирање инфраструктурних пројеката у области туризма из 2009. години који нису финансирани у претходној години.