Личне финансије
Одштампај

Осигурање

Физичка лица могу осигурати лично себе, своје најближе и домаћинство, објекте и друге материјалне предмете, животиње, биљке и све друго што може бити повријеђено, оштећено, уништено и слично, наступањем великог броја опасности, којима смо свакодневно изложени.

Осигурање имовине обухвата осигурања ствари, предмета, објеката, животиња, усјева, и сл., који усљед остварења неког штетног догађаја могу бити уништени или оштећени и с тим за њиховог власника или корисника проузроковани материјални губици штете.

 

Осигурање постоји практично за све врсте неповољних догађаја за које:

 • време и мјесто догађаја нису извјесни,
 • учесталност, односно стопа неповољног догађаја је предвидљива,
 • губитак од догађаја мора бити знатан, али не и катастрофалан, како би осигуравајућа друштва и могла и имала интерес да организују осигурање.

 

Врсте осигурања

Осигурање имовине:

 • Осигурање од пожара и неких других опасности,
 • Осигурање од лома машина и неких других опасности,
 • Осигурање од провалне крађе и разбојништва,
 • Осигурање стакла од лома,
 • Осигурање објеката у изградњи и монтажи,
 • Осигурање услед прекида рада, губитак дохотка, надокнада лицних зарада и сл,
 • Осигурање одговорности из дјелантноси,
 • Осигурање усјева и плодова,
 • Осигурање животиња,
 • Осигурање робе у домаћем и међународном транспорту.

 

Осигурање саобраћаја:

 • Осигурање од ауто-одговорности,
 • Потпуно ауто-каско осигурање,
 • Дјелимично ауто-каско осигурање. 

 

Осигурање лица:

 • Осигурање лица од последица несрећног случаја,
 • Осигурање од ауто незгоде,
 • Осигурање путника у јавном превозу.

 

Информације о осигурању и осигуравајућим друштвима у РС можете пронаћи на сљедећим адресама: