Пољопривреда
Одштампај

Субвенције за тракторе

На основу Споразума о сарадњи у области привреде који је закључен између Републике Србије и Републике Српске предвиђена је субвенционисана продаја у Републици Српској трактора произведених у Републици Србији (произвођачи: ИМТ, ИМР, Металопрерада) и то умањењем продајне цијене купљеног новог трактора за износ за 2.000 EUR и субвенционисањем каматне стопе за кредите за набавку трактора.

 

Корисници подстицаја за куповину трактора су регистрована пољопривредна газдинства у Републици Српској која купе нови трактор произвођача из Републике Србије (ИМТ, ИМР, Металопрерада).

Подстицање куповине трактора вршиће се умањењем купопродајне цијене новог трактора у износу од 1.000 EUR прерачунато у конвертибилне марке на дан куповине и субвенционисањем каматне стопе на кредите који сe одобравају на период до 7 година.

Испорука трактора купцима из Републике Српске вршиће се путем посредника изабраног од стране произвођача трактора у Републици Србији.

Произвођачима трактора из Републике Србије се из подстицајних средстава уплаћује износ од 1.000 EUR прерачунато у конвертабилне марке на дан куповине.

Приликом прве регистрације трактора у саобраћајну дозволу се обавезно уноси клаузула о забрани отуђења трактора у року од три године од дана регистрације.

 

Субвенционисане тракторе могу наручити регистрована пољопривредна газдинства посредством овлаштених дистрибутера ИМТ-а у РС, фирми "Агроцооп" из Лакташа и "Југометал" из Бијељине.

 

Новим Правилником о подстицајима за 2010. годину, који је објављен 17.03.2010. године, (Службени гласник број 22),  а ступио на снагу 25.03.2010. године, произвођачи који се одлуче за куповину новог трактора, осим умањења купопродајне цијене за 1.000 EUR, моћи ће да остваре и право на субвенцију од 3.000 КМ за трактор до 50 КС (у прошлој години субвенција је износила 1.000 КМ), и 5.000 КМ за трактор са више од 50 КС

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске обавјештава јавност да је у току исплата  средстава за 700 подносилаца захтјева за набавку нове пољопривредне механизације.

 

Захтјеви подносилаца односили су се на субвенционисање продаје трактора произведених у Републици Србији и машине и прикључна оруђа осталих произвођача.

По основу програма са Србијом, од септембра 2009. године, корисницима су испоручена 432 трактора. У овој години, за основне машине и прикључна оруђа, по оба основа, из буџета је исплаћено око 3.400.000 КМ, а укупно је запримљено 2812 захтјева.

Захтјеви за подстицаје рјешавају се хронолошки, по датуму запримања у Министарству.