Пољопривреда
Одштампај

Права и обавезе пољопривредних произвоћача

poljoprivreda

Број  људи у свијету  укључених у пољопривреду као основну економску активност, већи је него за било коју другу грану привреде. Информишите се о правима и обавезама пољопривредних произвођача, подстицајима и другим садржајима .