Породица
Одштампај

Имовински односи брачних супружника

Имовина брачних супружника може бити заједничка и посебна. Имовина коју брачни супружник има у моменту закључења брака остаје његова посебна имовина. Имовина коју су брачни супружници стекли радом током брачне заједнице, као и приходи из те имовине, чини заједничку имовину. Заједничком имовином брачни супружници располажу споразумно. Својим удјелом у заједничкој имовини један брачни супружник не може самостално располагати нити га оптеретити правним послом међу живима.

 

Код диобе заједничке имовине, сваком брачном супружнику припада по једна половина заједничке имовине.

 

Породични закон

Закон о измјенама и допунама Породичног закона