Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Породица
Одштампај

Насљеђивање

Према Закону о насљеђивању, сви грађани су под истим условима равноправни у насљеђивању.

Ванбрачно сродство изједначава се у погледу насљеђивања са брачним, а сродство потпуног усвојења са сродством по крви.

 

Насљедити се може:

 

1. На основу закона законско насљеђивање

На основу закона умрлог насљеђују:

  • сви његови потомци,
  • његов супружник,
  • његови родитељи,
  • његова браћа и сестре и њихови потомци,
  • његови дједови и бабе и њихови потомци и
  • његови остали преци.

 

Ова лица насљеђују по насљедним редовима.

Насљедници ближег насљедног реда искључују из насљедства лица даљег насљедног реда. Република Српска је посљедњи законски насљедник.

 

Насљедни редови:

  1. Први насљедни ред - заоставштину умрлог насљеђују прије свих његова дјеца и његов супружник.
  2. други насљедни ред -заоставштину умрлог који није оставио потомке насљеђују његов супружник и његови родитељи.(ако нема родитеља онда потпмци родитеља)
  3. трећи насљедни ред - заоставштину умрлог, који није оставио ни потомке, ни родитеље, нити су ови оставили неког потомка, ни супружника насљеђују његови дједови и бабе.

 

2. На основу тестамента тестаментарно насљеђивање

Тестамент може сачинити свако лице способно за расуђивање које је навршило 15 година жиота.

Тестамент је ништав ако у вријеме његовог сачињавања завјешталац није имао 15 година живота или ако није био способан за расуђивање.

Губитак способности за расуђивање који би наступио пошто је тестамент сачињен не утиче на његову пуноважност.

 

Нужни насљедници

Нужни насљедници имају право на дио заоставштине којим оставилац не може располагати и који се назива нужни дио.

Нужни дио насљедника износи једну половину, за дјецу и усвојенике, а нужни дио осталих насљедника једну трећину од оног дијела који би сваком поједином од њих припао по законском реду насљеђивања.

Остатаком заоставштине може завјешталац располагати по својој вољи и тај дио заоставштине назива се расположиви дио.

 

Нужни насљедници су: дјеца умрлог, његови усвојеници из члана 21. Закона о насљеђивању и његов супружник.

Остали потомци умрлог, његови усвојеници и њихови потомци, његови родитељи и његова браћа и сестре су нужни насљедници само ако су трајно неспособни за рад и немају нужних средстава за живот.

 

Закон о насљеђивању