Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Породица
Одштампај

Поступак код смртног случаја

Утврђивање узрока смрти и обдукција

За свако умрло лице доктор медицине утврђује вријеме и узрок смрти. Узрок смрти се утврђује прегледом медицинске документације умрлог лица или обдукцијом.

За лице умрло у здравственој установи узрок смрти утврђује здравствена установа.

За лице умрло ван здравствене установе узрок смрти се утврђује најкасније 12 часова по пријему пријаве смрти. У случају да доктор медицине који утврђује узрок смрти установи или посумња да је смрт наступила од заразне болести, дужан је да о томе обавијести надлежни орган санитарне инспекције а о насилној смрти надлежан орган за унутрашње послове.

 

Обдукција се обавезно врши:

  • кад је лице умрло здравственој установи а није утврђен тачан узрок смрти,
  • кад је лице умрло прије истека 48 часова од пријема на болничко лијечење,
  • на захтјев љекара који је лијечио умрло лице,
  • на захтјев државног органа кад то налажу епидемиолошки и санитарни разлози или на захтјев истражног судије.

 

Обдукција се може вршити и на захтјев ужег члана породице.

Трошкове обдукције сноси обавезник плаћања трошкова лијечења умрлог лица. Трошкове обдукције на захтјев државног органа сноси буџет Републике, односно општине.

 

Надлежни орган скупштине општине одређује потребан број доктора медицине за утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла ван здравствене установе.

 

Умрло лице се сахрањује након што је смрт утврђена у времену од 24-48 часова од наступања смрти.

На захтјев санитарне инспекције сахрана се може обавити, прије или послије тог рока.

 

Са дијеловима људског тијела који су хируршким захватом или на други начин одстрањени поступа се у складу са прописом који доноси заједнички републички орган надлежан за здравље и републички орган надлежан за комуналне послове.