Електронско пословање
Одштампај

Дигитални сертификати

Приликом електронског пословања неопходно је на неки начин доказати идентитет страна које склапају посао и потписују уговор који дефинише услове под којима се тај посао обавља. Као што потпис и печат представљају доказ идентитета у неелектонском пословању, дигитални потписи доказују идентитете у електронском пословању. Без дигиталних потписа и сертификата јако је тешко (скоро немогуће) доказати идентитете приликом електронског пословања.

 

Према Закону о електронском потпису Републике Српске постоје сљедеће дефиниције:

  • електронски потпис је скуп података у електронском облику који су придружени или су логички повезани са другим подацима у електронском облику у који служе за идентификацију потписника и аутентичност потписаног електронског документа,
  • квалификовани електронски потпис је електронски потпис којим се поуздано гарантује идентитет потписника.

 

Издавање дигиталних сертификата

Издавање важећих дигиталних сертификата обавља сертификационо тијело. Сертификационо тијело је независна организација која гарантује идентитет корисника у електронској комуникацији. Физичко или правно лице мора да се обрати сертификационом тијелу за издавање важећег сертификата.