Електронско пословање
Одштампај

Дигитални сертификати

Приликом електронског пословања неопходно је на неки начин доказати идентитет страна које склапају посао и потписују уговор који дефинише услове под којима се тај посао обавља. Као што потпис и печат представљају доказ идентитета у неелектонском пословању, дигитални потписи доказују идентитете у електронском пословању. Без дигиталних потписа и сертификата јако је тешко (скоро немогуће) доказати идентитете приликом електронског пословања.

 

Према Закону о електронском потпису Републике Српске постоје сљедеће дефиниције:

  • електронски потпис је скуп података у електронском облику који су придружени или су логички повезани са другим подацима у електронском облику у који служе за идентификацију потписника и аутентичност потписаног електронског документа,
  • квалификовани електронски потпис је електронски потпис којим се поуздано гарантује идентитет потписника.

Комплетан Закон о електронском потпису Републике Српске и подзаконски акти који су везани за овај закон могу се преузети овдје.

 

Издавање дигиталних сертификата

Издавање важећих дигиталних сертификата обавља сертификационо тијело. Сертификационо тијело је независна организација која гарантује идентитет корисника у електронској комуникацији. Физичко или правно лице мора да се обрати сертификационом тијелу за издавање важећег сертификата.

 

Сертификациона тијела могу бити:

  • сертификациона тијела која издају сертификате за органе државне управе Републике Српске, и
  • сертификациона тијела која издају сертификате за физичка и правна лица.

Према Уредби о носиоцу послова електронске сертификације у Републичким органима управе , ЈУ Агенција за информационо друштво Републике Српске (АИДРС) носилац је послова електронске сертификације за органе државне управе.