Електронско пословање
Одштампај

Надлежне институције

Електронско пословање је само једна дјелатност у склопу Политике за развој Информационих и комуникационих технологија (ICT политика). Главни актер у креирању ICT политике у Републици Српској (РС) је Јавна установа Агенција за Информационо друштво Републике Српске (АИДРС). Ову установу је основала Влада РС у децембру 2007. године и задужена је за развој, праћење и промоцију информационог друштва РС. Као битно оруђе информационог друштва она обавља дјелатности од општег интереса за РС. Надзор над активностима Агенције обавља Министарство науке и технологије Републике Српске.

 

 АИДРС представља кључни фактор у изградњи информационог друштва РС кроз:

 • увођење нових електронских сервиса за привреду и грађане,
 • планирање, организацију, имплементацију и координацију информатичких пројеката у области јавне управе, школства, здравства,
 • дефинисање концепта и интерконекцијских правила за информатичку међуоперативност,
 • утврђивање стандарда и процедура и предузимање мјера за обезбјеђење и заштиту података,
 • улогу националног сертификационог тијела у инфраструктури јавних кључева,
 • борбу против високотехнолошког криминала и софтверске пиратерије,
 • мјерење утицаја ИТ на развој друштва,
 • координирање информатике и Интернет развојних активности заједно са осталим одговорним тијелима у јавној управи, образовном и здравственом систему,
 • предлагање и реализација мјера за изградњу информационог система у тијелима локалне управе (општинска и градска вијећа),
 • координација око изградње заједничке базе података државних сектора и тијела локалних једница у Републици Српској,
 • дефинисање концепта и правила међусобног повезивања ради информационе међуоперативности,
 • стручна верификација ИЦТ пројеката у јавном сектору, посебно у управи,
 • израда легислативе и припремање развојних задатака, правила и закона у подручју информатике и Интернета ради примјене у јавној управи, пословном окружењу и образовном систему и предузимање мјера за њихову имплементацију (еЛегислатива).

Ратификовање технолошких стандарда и стандарда радних процеса у подручју примјене информатике и Интернета

Један од активних актера у примјени и развоју ICT је Министарство просвјете и културе РС.