Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Потрошачи
Одштампај

Права потрошача

Oсновна права потрошача: 

  1. право на задовољење основних потреба подразумијева доступност најнужнијих производа и услуга, као што су храна, одјећа, обућа, стамбени простор, вода, електрична енергија, здравствена заштита, образовање и хигијена,
  2. право на безбједност је право на заштиту од робе и услуга које су опасне по живот, здравље, имовину или животну средину, односно чије је посједовање или употреба забрањена,
  3. право на информисаност је право на располагање тачним подацима неопходним за разуман избор међу понуђеном робом и услугама,
  4. право на избор је могућност избора између више робе и услуга, по прихватљивим цијенама и уз гаранцију квалитета,
  5. право да се чује глас потрошача је право да посредством удружења за заштиту потрошача буде представљан и да учествује у раду надлежних органа која рјешавају питања од интереса за потрошаче,
  6. право на правну заштиту је право да захтијева заштиту у законом предвиђеном поступку у случају повреде права, и право на накнаду материјалне и нематеријалне штете коју му причини трговац,
  7. право на образовање је право на стицање основних знања и вјештина неопходних за правилан и поуздан избор робе и услуга, као и знања о основним правима и обавезама потрошача и начину њиховог остваривања и
  8. право на здраву и одрживу животну средину је право на живот и рад у окружењу које  није ризично по здравље потрошача.

Сваки потрошач чије је право прекршено треба се обратити институцијама за заштиту права потрошача у Републици Српској (погледати наслов Удружења потрошача).

Детаљне информације о основним правима потрошача, плану и програму заштите потрошача и институција које спроводе заштиту потрошача или врше надзор над спровођењем могу се пронаћи на страницама Министарства за трговину и туризам.

 

Закон о заштити потрошача 

Закон о измјенама и допунама Закона о заштити потрошача у Републици Српској

Закон о измјенама и допунама Закона о заштити потрошача у Републици Српској