Потрошачи
Одштампај

Регистар удружења потрошача

Регистар Удружења потрошача у Републици Српској садржи:

  • списак Удружења за заштиту потрошача,
  • подаци о регистрацији удружења,
  • сједиште удружења (адреса, контакт телефон и електронска пошта).

Овај регистар се може преузети на страницама Министарства трговине и туризма, документ Регистар Удружења потрошача у Републици Српској.