Потрошачи
Одштампај

Подношење пријаве за кршење потрошачких права

Све пријаве и притужбе за незаконит рад физичких и правних лица (што укључује и кршење права потрошача у Републици Српској) могу се доставити Републичкој управи за инспекцијске послове.

Вашу пријаву можете упутити и путем телефонска на број 051/456-140.

 

Пријава треба да садржи сљедеће информације:

  1. Подносилац пријаве - Ваше име, презиме и адресу пребивалишта.
  2. Назив субјекта кога пријављујете - Назив субјекта (правног или физичког лица) кога пријављујете.
  3. Адреса објекта/мјеста - Адреса објекта/мјеста гдје субјекат кога пријављујете обавља незаконит рад.
  4. Садржај пријаве - Објасните незаконит рад који пријављујете што сажетије и прецизније.

Пријава се може послати и електронски, а попуњава се овдје.