Избјегла и расељена лица
Одштампај

Програм рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица

Породица

Програми стамбене изградње, обезбјеђење алтернативног смјештаја, здравственa  заштита, програм  одрживог повратка, изградња инфраструктуре и други видови помоћи лицима који су остали без своје имовине или им је онемогућен повратак у надлежности је  Министарства  за избјеглице и расељена лица .