Избјегла и расељена лица
Одштампај

Програм рјешавања проблема избјеглица и расељених лица

Основни циљеви постављени овим Програмом су:
 • наставак обнове и реконструкције стамбених јединица и инфраструктуре за избјеглице,
 • расељена лица и повратнике у Републику Српску и Федерацију БиХ,
 • обезбјеђење свих видова алтернативног смјештаја за породице које на то имају право,
 • наставак трајног збрињавања лица корисника алтернативног смјештаја, а посебно
 • корисника колективних видова алтернативног смјештаја,
 • обезбјеђење здравственог осигурања за породице из категорије избјеглица, расељених
 • лица и повратника, а које нису осигуране ни по ком другом основу,
 • обезбјеђење реинтеграције кроз стимулацију трајног економски одрживог повратка и
 • заштита права ових категорија,
 • наставак рјешавања статустних питања расељених лица,
 • наставак сарадње са удружењима која раде на бржем рјешавању расељених лица и повратника.

Комплетна верзија овог програма може се преузети у електронској форми, овдје