Избјегла и расељена лица
Одштампај

Институције које пружају помоћ

Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске врши управне и друге стручне послове који се односе на обезбјеђивање смјештаја, сарадњу са Министарством за људска права и избјеглице БиХ, репатријацију и ресоцијализацију избјеглица и расељених лица у Републици Српској. Министарство руководи активностима, распоређује и усмјерава финансијска средства у вези са распоређивањем грађевинског и другог материјала, као и пословима изградње, реконструкције, санације и оправке објеката за смјештај избјеглица и расељеног становништва на територији Републике Српске. Министарство ради у координацији са Министарством за избјегла и расељена лица Федерације БиХ, међународним и другим организацијама које реализују програме ресоцијализације избјеглог и расељеног становништва. У дјелокругу рада Министарства су и заштита људских права и питања имовине избјеглица и расељених лица. Министарство сваке године предлаже и реализује Програм рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица, који усваја Влада Републике Српске. Министарство дјелује преко осам одсјека који покривају све општине у Републици Српској.

О свом раду пружа информације путем медија и других видова информисања. У склопу информативне дјелатности Министарство издаје двомјесечно часопис Хомо и статистички пакет Информатор, у којима се презентују актуелни информативно-аналитички подаци.

 

Партнери

Кључне организације које сарађују са Министарством за избјеглице и расељена лица су:

 

Правни и административни оквир

Основни Закони на којима се базира рад Министарства за избјеглице и расељена лица могу се пронаћи и преузети у електронској форми овдје.

 

Институције које пружају помоћ

Контакт информације институција које пружају помоћ избјеглим, расељеним лицима и повратницима могу се пронаћи овдје.