Социјална заштита
Одштампај

Помоћ и заштита трудница

Женама у вези са планирањем породице, у трудноћи, за вријеме порођаја и трајања породиљског одсуства, обезбјеђују се:

  • прегледи и лијечење од стране гинеколога и бабице који се односе на планирање породице, трудноћу (укључујући пренатални период, порођај и постпорођајни период), стања која могу да изазову компликацију трудноће, као и прекид трудноће из медицинских разлога,
  • болничко лијечење када је медицински неопходно и порођај у здравственој установи,
  • патронажне посјете и помоћ породиљи и рутинска њега новорођенчета од стране патронажне сестре,
  • дијагностика и лијечење стерилитета,
  • вантјелесна оплодња, поближе уређена посебним актом Фонда.

У складу са Правилникa о садржају, обиму и начину остваривања права на здравствену заштиту, осигурана лица која не подлијежу плаћању партиципације су, између осталих, жене у току трудноће, порођаја и за вријеме трајања породиљског одсуства.