Социјална заштита
Одштампај

Породично - правна заштита дјеце и породице

Социјална заштита
Социјална заштита је организована дјелатност усмјерена на сузбијање и отклањање узрока и посљедица стања социјалне потребе у свим сферама друштвеног живота и рада и пружање помоћи грађанима и њиховим породицама када се нађу у таквом стању.
Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске и општине су основни носиоци социјалне заштите у Републици Српској.