Социјална заштита
Одштампај

Дјеца без родитељског старања

Дјететом без родитељског старања сматра се дијете које нема живе родитеље, чији родитељи су непознати или нестали, као и дијете чији родитељи из било каквих разлога, привремено или трајно, не извршавају своја родитељска права и дужности.

На подручју Републике Српске одраста 550 дјеце без родитељског старања, од чега је њих 170 без оба родитеља, 180 их је напуштено од стране родитеља, 180 чији су родитељи спријечени да извршавају родитељску дужност због издржавања затворске казне, болничког лијечења и слично.

 

Основни видови породично-правне заштите дјеце без родитељског старања су:

 • старатељство,
 • усвојење,
 • породични смјештај,
 • социјално - педагошке животне заједнице,
 • смјештај дјеце у установе домове,
 • утврђивање родитељства очинства, материнства,
 • надзор органа старатељства над вршењем родитељске дужности,
 • одузимање дјеце од родитеља,
 • лишавање родитеља родитељског права.

 

Институције које се баве социјалном заштитом и које учествују у систему социјалне заштите дјеце без родитељског старања

 

Центри за социјални рад/службе социјалне и дјечије заштите

У Републици Српској у 45 општина основани су и дјелују центри за социјални рад, док у 17 општина послове социјалне и дјечије заштите обављају службе основане у оквиру администартивне управе града/општине или на нивоу реферата. Центри за социјални рад су основни носиоци социјалне, породичне и дјечије заштите у локалној заједници у којима раде стручњаци оспособљени за пружање разноврсних стручних услуга.

 

Установе за смјештај дјеце без родитељског старања

У Републици Српској постоје двије установе за смјештај дјеце без родитељског старања и дјеце чији је развој ометен породичним приликама а то су:

 1. Дјечији дом Рада Врањешевић Бања Лука,
 2. Дом за дјецу и омладину Кисељак Зворник

 

Установе за смјештај дјеце са сметњама у развоју

У Републици Српској постоје установе за смјештај дјеце и омладине са сметњама у развоју у којим су, такође, смјештена и дјеца без родитељског старања, а то су:

 1. Дом за дјецу и омладину ометену у развоју Приједор у Приједору,
 2. Завод за заштиту женске дјеце и омладине Вишеград,
 3. Завод за слијепе и слабовидне Будућност Дервента.

 

Социјално-педагошке животне заједнице

Социјално-педагошке животне заједнице су један од облика збрињавања дјеце без родитељског старања, а који је по својој правној природи облик хранитељства. Овај облик заштите дјеце уведен је у систем социјалне заштите кроз пројекат Владе Швајцарске, односно дирекције за развој и сарадњу (DEZA) заједно са Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске и општинама Бања Лука, Лакташи, Градишка и Нови Град у којима је пројекат реализован.

 

Невладине организације

Бројне су невладине организације које дјелују на територији Републике Српске чији је рад усмјерен на промоцију и унапређење положаја дјеце без социјалног старања. Основна дјелатност ових организација је окупљање што већег броја волонтера који дјеци пружају све врсте помоћи као нпр: инструктивна настава, радионички програми, вандомско дружење и слично.

 

Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске

Путем Јавног фонда за дјечију заштиту Републике Српске спроводе се различите организоване активности и дјелатности на спровођењу дјечије заштите, а под привилегованим условима и заштите дјеце без родитељског старања као једне од друштвено најосјетљивијих категорија

 

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске има законску обавезу да обезбједи функционисање система социјалне, породичне и дјечије заштите кроз Сектор за социјалну, породичну и дјечију заштиту.