Јавне набавке
Одштампај

Канцеларија за разматрање жалби

Сваки добављач који сматра да је уговорни орган у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама, може да поднесе жалбу Канцеларији за разматрање жалби, која се појављује као другостепени орган. По пријему жалбе у писменој форми, Канцеларија за разматрање жалби ће се увјерити да је уговорни орган обуставио поступак додјеле уговора у току на период од пет дана, осим уколико му Канцеларија другачије наложи. Прије истека овог рока, Канцеларија доноси одлуку о томе да ли ће се издати привремени налог и о томе обавјештава уговорни орган најкасније наредног радног дана. У било ком тренутку након пријема жалбе, а прије закључења уговора, Канцеларија може да, путем привременог налога и у очекивању своје коначне одлуке по жалби, обустави поступак додјеле уговора на који се односи наводна повреда или да обустави спровођење било које одлуке или радње уговорног органа за вријеме одвијања поступка, у сљедећим случајевима:

    • с обзиром на информације којима располаже Канцеларија, вјероватно је да ће жалба бити ријешена у корист жалбеника, и/или
    • одлука о обустави поступка не би проузроковала несразмјерну штету на рачун јавног интереса, уговорног органа или понуђача.

    Сједиште Канцеларије за разматрање жалби је у Сарајеву.