Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Додатно
Одштампај

Влада РС

Влада:

  • предлаже законе, друге прописе и опште акте,
  • предлаже план развоја, просторни план, буџет и завршни рачун,
  • обезбеђује провођење и извршава законе, друге прописе и опште акте,
  • доноси уредбе, одлуке и друга акта за извршавање закона,
  • даје мишљење о предлозима закона, других прописа и општих аката које Народној скупштини подноси други предлагач,
  • утврђује начела за унутрашњу организацију министарстава и других републичких органа управе и управних организација, поставља и разрешава функционере у министарствима, другим републичким органима и управним организацијама,
  • усклађује и усмерава рад министарстава и других републичких органа и управних организација,
  • врши надзор над радом министарстава и других републичких органа и управних организација и укида или поништава њихове акте који су у супротности са законом или прописом Владе,
  • обавља и друге послове у складу са Уставом и законом,
  • Влада одлучује о образовању представништава Републике у иностранству.

 

 

Владу Републике Српске чине:


Предсједник Владе 
Радован Вишковић

 

Министри:  

 

Златан Клокић

министар за економске односе и регионалну сарадњу 

 

Наталија Тривић

министар просвјете и културе

 

Зора Видовић 

министар финансија

 

Драган Лукач

министар унутрашњих послова

 

Антон Касиповић 

министар правде

 

Сенка Јујић 

министар управе и локалне самоуправе

 

Душко Милуновић

министар рада и борачко-инвалидске заштите

 

Сузана Гашић

министар трговине и туризма

 

Петар Ђокић

министар енергетике и рударства

 

Недељко Ћорић

министар саобраћаја и веза

 

др Борис Пашалић

министар пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

Сребренка Голић

министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију

 

Вјекослав Петричевић

министар привреде и предузетништва

 

Ален Шеранић, др мед.

министар здравља и социјалне заштите

 

Срђан Рајчевић

министар за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво

 

Соња Давидовић

министар породице, омладине и спорта  

 

 

Влада се бира на период од четири године.

После сваког конституисања новоизабране Народне скупштине бира се нова Влада.

Владу сачињавају председник, потпредседници и министри.

Народни посланик који је предложен за председника или потпредседника Владе или министра не може учествовати у одлучивању о избору Владе, а народни посланик који је изабран на те функције не може учествовати у изгласавању неповерења Влади, у гласању о свом разрешењу и о извештају Владе или министарства којим руководи.

 

Председник и потпредседници Владе не могу бити из реда истог конститутивног народа.

 

Након потпуног спровођења Анекса 7. најмање 15% чланова Владе мора бити из реда једног конститутивног народа. Најмање 35% чланова Владе мора бити из два конститутивна народа. Један члан Владе мора бити из реда Осталих.

 

У прелазном периоду до потпуног спровођења Анекса 7. Влада Републике Српске (председник Владе и 16 министара) састоји се од осам министара из реда српског, пет из реда бошњачког и три из реда хрватског народа. Једног министра из реда Осталих може именовати председник Владе из квоте најбројнијег конститутивног народа.

 

Влада има председника Владе, који има два заменика из различитих конститутивних народа, који се бирају из реда министара.

 

Кандидат за председника Владе излаже Народној скупштини програм Владе и предлаже њен састав.

 

Влада је изабрана ако је за њен избор гласала већина од укупног броја народних посланика.

 

Влада и чланови Владе одговарају Народној скупштини.

 

Народна скупштина може изгласати неповерење Влади.

 

Предлог за изгласавање неповерења Влади може поднијети најмање 20 народних посланика.

 

Влада може поставити питање свог поверења у Народној скупштини.

 

Председник Владе може предложити Народној скупштини разрешење члана Владе.

 

Одлука о разрешењу Владе или члана Владе сматра се усвојеном ако је за њу гласала већина од укупног броја народних посланика.

 

Влада и члан Владе могу Народној скупштини поднети оставку.

 

Оставка или разрешење председника Владе повлачи оставку Владе.

 

Влада којој је изгласано неповерење, која је поднела оставку или којој је престао мандат због распуштања Народне скупштине, остаје на дужности до избора нове Владе.

 

Председник Републике предлаже кандидата за председника Владе у року од 10 дана од дана усвајања оставке, изгласавања неповерења или престанка мандата претходној Влади због распуштања или скраћивања мандата Народне скупштине, а нова Влада мора бити изабрана у року од 40 дана од дана предлагања кандидата за председника нове Владе.

 

За време трајања мандата Владе, председник Владе може, на основу мишљења председника Републике и председника Народне скупштине, вршити промене у саставу Владе, о чему обавештава Народну скупштину.

 

Ако оцени да је дошло до кризе у функционисању Владе, председник Републике може, на иницијативу најмање 20 посланика и пошто саслуша мишљење председника Народне скупштине и председника Владе, затражити од председника Владе да поднесе оставку. Уколико председник Владе одбије да поднесе оставку, председник Републике га може разрешити.

 

Народна скупштина може за време ратног стања и непосредне ратне опасности изгласати неповерење Влади већином гласова на седници којој присуствује већина посланика.

 

Влада Републике Српске

Закон о Влади Републике Српске