Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Додатно
Одштампај

Уставни суд


Устав Републике Српске донесен 28. фебруара 1992. године.  

Уставни суд Републике Српске установљен је Уставом Републике Српске (одредбе чл. 115 до 120), који је донесен 28. фебруара 1992. године. Уставни суд Републике Српске почео је са радом 1. јула 1994. године.

Његова примарна улога је да обезбјеђује заштиту уставности и законитости.

Уставни суд има девет судија, укључујући и предсједника Суда, који се бирају у складу са Уставом и законом.

 

Надлежност

Уставни суд обезбјеђује заштиту уставности и законитости (став 7. члан 69. Устава).
 
Функције Уставног суда Републике Српске децидирано су утврђене чланом 115. Устава Републике Српске, а двије су основне надлежности: (1) општенадзорне, усмјеравајуће и превентивне и (2) одлучујуће и нормативне.
 
Уставни суд:
  1. одлучује о сагласности закона и других прописа и општих аката са Уставом,
  2. одлучује о сагласности прописа и општих аката са законом,
  3. рјешава сукоб надлежности између органа законодавне, извршне и судске власти,
  4. рјешава сукоб надлежности између органа Републике, града и општине,
  5. одлучује о сагласности програма, статута и других општих аката политичких организација са Уставом и законом,
  6. одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката Народне скупштине са одредбама Устава о заштити виталних интереса конститутивних народа,
  7. одлучује о питањима имунитета, која проистичу из закона којима се уређује имунитет у Републици Српској.
 
Уставни суд прати појаве од интереса за остваривање уставности и законитости, обавјештава највише уставне органе Републике о стању и проблемима у тој области и даје им мишљења и предлоге за доношење закона и предузимање других мјера ради обезбјеђења уставности и законитости и заштите слобода и права грађана, организација и заједница.
Уставни суд може оцјењивати уставност закона и уставност и законитост прописа и општих аката који су престали да важе, ако од престанка важења до покретања поступка није протекло више од једне године (став 2. члана 115. Устава Републике Српске).
О питањима из своје надлежности Суд, односно вијеће одлучује доношењем одлуке или рјешења, који морају бити образложени.
Одлуке Уставног суда су општеобавезне и извршне на територији Републике Српске (став 1. члана 119. Устава).
Извршење одлука Уставног суда обезбјеђује Влада Републике Српске (став 2. члана 119. Устава).
 
Уставни суд