Стручни испити, државни испити, лиценце
Одштампај

Рударство и геологија

Рјешење о испуњености услова за обављање послова из области рударства и геологије 

 • Рјешење о испуњењу услова за обављање послова у области рударства и издавање лиценце на основу истог /послови експлоатације, израде рударских објеката, бушење и минирање, извођење рударских радова за потребе истраживања, пројектовање, ревизије, обуке и оспособљавања радника, техничких испитивања и анализа, периодичних прегледа и испитивања, одржавања у рударству, електропослови у рударству, машински послови у рударству, послови заштите .../,
 • Рјешење о испуњењу услова за обављање послова у области геолошких истраживања и издавање лиценце на основу истог /општа и примјењена/,
 • Рјешење којим се одобрава експлоатација минералних ресурса,
 • Рјешење којим се укида одобрење за експлоатацију минералних ресурса,
 • Рјешење којим се одобрава испирање племенитих метала и других минерала ријечних наноса,
 • Рјешење којим се одобрава употреба рударских објеката,
 • Рјешење којим се одобрава извођење радова по рударским пројектима /главни, допунски, нужна одступања од пројеката .../,
 • Рјешење којим се одобрава извођење радова по геолошким пројектима или програмима истраживања /основна и детаљна/,
 • Рјешење којим се признају геолошке резерве минералних ресурса,
 • Рјешење којим се одобрава експлоатација шљунка, пијеска и ломљеног камена /до 10.000 m3/,
 • Рјешење којим се процјењује постојање јавног интерса за додјелу концесија за истраживање или експлоатацију минералних ресурса,
 • Рјешење којим се даје сагласност општинама на локалитете са којих се може вршити експлоатација материјала за изградњу и одржавање путева за потребе општине,
 • Рјешење којим се даје сагласност на просторне и друге планове из области урбанизма у смислу природних услова и минералних ресурса

 

На основу Закона о рударству, Закона о геолошким истраживањима, Правилника о утврђивању услова и начина експлоатације шљунка, пијеска и ломљеног камена (Службени гласник Републике Срспке, број 5/04) и Правилника о начину утврђивања концесионе накнаде за коришћење минералних  сировина (Службени гласник Републике Српске, број 5/03, 59/05), правни субјекти могу поднијети захтјев за добијење наведених одобрења Министарству индустрије, енергетике и рударства поштом.

 

Додатне информације могу се добити на e-mail: b.adamovic@mier.vladars.net

 

Закон о рударству РС 

Закон о геолошким истраживањима

Закон о измјенама и дпоунама Закона о геолошким истраживањима

Министарство индустрије, енергетике и рударства