Стручни испити, државни испити, лиценце
Одштампај

Стручни испити

Полагање стручних испита за стицање лиценци, у зависности од области дјеловања, организује се у надлежном министарству. Лиценца је јавни документ који представља дозволу за рад лицу или предузећу и издаје се на одређено вријеме. За рад у органима државне управе полаже се стручни испит за рад у органима државне управе, а у надлежности Агенције за државну управу.