Запошљавање
Одштампај

Остали начини запошљавања

Радници се могу, осим посредовања путем Завода за запошљавање, запошљавати и на друге начине:

  1. Објављивањем конкурса са јасно утврђеним условима добија се могућност избора најквалитетнијег кандидата одређених квалификација. По пријави заинтетресованих лица, врши се тестирање кандидата.
  2. Непосредним запошљавањем непосредно запошљавање се може обавити и на основу препоруке (усмене и писмене).
  3. Посредовањем Агенција за запошљавање посредовање може обављати правно и физичко лице које је оспособљено за обављање тих послова.