Спорт
Одштампај

Спречавање насиља на спортским приредбама

Под насиљем и недоличним понашањем на спортским приредбама, у смислу Закона о спречавању насиља на спортским приредбама, сматра се нарочито: физички напад на учеснике спортске приредбе; физички обрачун између гледалаца на спортској приредби; физички обрачун између учесника-такмичара спортске приредбе; физички напад на судије, делегате или службена лица на спортској приредби; недолично и увредљиво понашање учесника-спортиста на спортској приредби према гледалишту, судијама и службеним лицима; физички напад на раднике полиције или припаднике агенција које врше обезбјеђење спортске приредбе; физички напад на редаре и службена лица организатора такмичења; бацање на спортски терен или у гледалиште предмета који могу да угрозе живот, физички интегритет лица или имовину; изазивање мржње или нетрпељивости која може да доведе до физичког сукоба учесника; уношење и истицање транспарената, застава или других ствари са текстом, сликом, знаком или другим обиљежјем који исказују или подстичу мржњу или насиље на основу расне, националне или вјерске припадности или неке друге посебности; оштећење спортског објекта, опреме, уређаја и инсталација на спортском објекту на коме се одржава спортска приредба као и сваки други облици насилничког и недоличног понашања којима се може угрозити безбједност учесника спортске приредбе.

Организатор спортске приредбе је дужан да осигура несметано и безбједно одржавање спортске приредбе и да предузме све мјере којима се онемогућава избијање насиља и недоличног понашања гледалаца.

 

У Републици Српској је спречавање насиља на спортским приредбама регулисано Законом о спречавању насиља на спортским приредбама. Овај Закон је комплексан, примјењује се и на спортским теренима и изван њих, као и прије, за вријеме и послије спортских догађаја.

 

Закон о спречавању насиља на спортским приредбама

Закон о измјенама и допунама Закона о спречавању насиља на спортским приредбама