Образовање
Одштампај

Обука зa управљање моторним возилима

Оспособљавање за возача моторних возила из теоретског и практичног дијела обављају ауто-школе и образовне установе у процесу редовног образовања ученика према образовном школском програму за професоналне возаче, у складу са Законом о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ“, број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09 и 48/10) и Правилником о оспособљавању за возача моторних возила (“Службени гласник БиХ“, број 46/12). Оспособљавање кандидата за возача моторних возила из прве помоћи обавља Црвени крст у Босни и Херцеговини.

 

Оспособљавању за возача моторних возила може приступити лице које:

a) има године живота прописане Законом, за поједине категорије и поткатегорије моторних возила,

б) је здравствено способно за рјешавање испитних тестова и управљање возилом одговарајуће категорије  или поткатегорије, а што се доказује љекарским увјерењем које не смије бити старије од годину дана,

ц) има босанскохерцеговачко држављанство, пријављено пребивалиште или боравак у Босни и Херцеговини, као и страни држављанин који у Босни и Херцеговини има одобрен стални или привремени боравак на период не краћи од шест мјесеци,

д) испуњава и друге услове прописане за одређену категорију или поткатегорију.

 

У случају оспособљавања за стицање права управљања моторним возилом за категорије утврђене чланом 184. став 2. тачка 3. и 4. Закона кандидат је дужан, приликом пријаве за оспособљавање за возача моторног возила, доставити на увид важећу возачку дозволу и приложити њену фотокопију

 

Особљавање за возача моторних возила обавља се на основу Програма оспособљавања кандидата за возача који је прописан Правилником о оспособљавању за возача моторних возила и обухвата теоретски и практични дио:

a) познавање прописа о безбједности саобраћаја на путевима, са основама познавања моторних возила,

б) програм прве помоћи лицима повријеђеним у саобраћајној незгоди и

ц) управљање моторним возилом.

 

Трајање оспособљавања

из познавања прописа о безбједности саобраћаја на путевима.

 

Број наставних часова оспособљавања из познавања прописа о безбједности саобраћаја на путевима утврђен је како слиједи:

 

Оспособљавање из познавања прописа о безбједности саобраћаја

Категорија /

поткатегорија

Број

наставних

часова

Додатни часови ако посједује категорију/поткатегорију

А1

Б1

А

Б

БЕ

Ц1

Ц1Е

Ц

ЦЕ

Д1

Д

Д1Е

ДЕ

А1

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

28

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц1

32

32

32

10

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Д1

 

6

6

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

Д1Е

 

 

 

 

ДЕ

 

 

 

 

Трактор, радна машина, мотокултиватор

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мопед

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трајање оспособљавања из управљања моторним возилом

Број наставних часова оспособљавања из управљања моторним возилом утврђен је како слиједи:

 

Оспособљавање из управљања моторним возилом

Категорија /

поткатегорија

Број часова

Број часова ако посједује категорију/поткатегорију

А1

Б1

А

Б

БЕ

Ц1

Ц1Е

Ц

ЦЕ

Д1

Д

Д1Е

ДЕ

А1

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б1

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А

25

5

 

 

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Б

35

25

25

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕ

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц1

 

 

 

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц1Е

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Ц

 

 

 

 

 

 

5

5

 

 

 

 

 

 

ЦЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Д1

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

5

 

5

 

Д1Е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

ДЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Правилник о оспособљавању за возача моторних возила (“Службени гласник БиХ“, број 46/12), списак ауто-школа и инструктора вожње можете погледати на страници  Завода за образовање одраслих