Здравље - Здравствено осигурање
Одштампај

Љекарске комисије

Првостепена и другостепена комисија за оцјену привремене неспособности за рад су стручне комисије које учествују у поступку остваривања права осигураника Фонда на накнаду плате за вријеме привремене неспособности за рад.

 

Првостепене комисије за оцјену привремене неспособности за рад утврђују привремену неспособност за рад у трајању преко 30 дана и доносе налаз, мишљење и оцјену по приговору осигураника Фонда на оцјену овлашћеног доктора породичне медицине.

 

Другостепена комисија за оцјену привремене неспособности за рад даје налаз, мишљење и оцјену по жалби осигураника Фонда на рјешење надлежне организационе јединице Фонда, врши контролу рада овлашћеног доктора породичне медицине када исти оцјењује привремену неспособност за рад до 30 дана, врши контролу рада првостепених комисија за оцјену привремене неспособности за рад и прати стопу привремене неспособности за рад.