Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
javni

Обавјештење

Обавјештавамо заинтересовану јавност да је Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију достављен је Нацрт студије утицаја на животну средину пројекта за експлоатацију кварцног пијеска на лежишту „МАРТИНАЦ“, општина Србац

javni

Нацрт студије утицаја на животну средину пројекта експлоатације техничког грађевинског камена на каменолому „Вучијак“

Јавна расправа о предметном нацрту Студије утицаја на животну средину одржаће се 20.02.2018. у просторијама општине Градишка са почетком у 11 часова

TEME

Здравље - Здравствено осигурање

Водич кроз права, Здравље дјеце и мајки, Листа лијекова на рецепт, Обавезно осигурање, Ино осигурање, Боловање,

Породица

Родитељство, Изводи из матичних књига, Брак и ванбрачна заједница, Општине у РС, Права и накнаде, Помоћ и савјетовање, Након смрти, Стратегија за развој породице,

Социјална заштита

Породично - правна заштита дјеце и породице, Породиљска права и додатак на дјецу, Одрасли и стара лица,

Становање

Градња породичне куће, Куповина, продаја и најам некретнине, Поступање с отпадом, Брига о околини,

Образовање

Предшколско образовање, Наука и технологија, Образовање одраслих, Основно образовање, Средње образовање, Високо образовање, Oбразовање дјеце са посебним потребама, Образовање у саобраћају,

Култура

Позориште, Музеји, Библиотеке, Споменичко наслијеђе и културни пејзаж, Подстицаји у култури, Архив РС, Републички завод за заштиту културно-историјског наслеђа, Културна дешавања, Културно - историјски споменици,

Саобраћај и возила

Инфраструктурни објекти, Безбједност у саобраћају, Дозволе за управљање возилима, Регистрација моторних возила, Куповина и продаја моторних возила, Ограничење увоза путничких аутомобила,

Личне финансије

Порези, Кредити, Штедња, Платне картице, Монетарни систем, Стара девизна штедња, Осигурање - животно осигурање, осигурање возила, Трговање хартијама од вриједности,

Закон и ред

Јавне расправе, Лични документи, Регистрација оружја, Држављанство, Јавни ред и мир, Комунална полиција, Инспекција, Превенција,

Запошљавање

Услови запошљавања, Пријава у евиденцију завода за запошљавање, Права незапослених лица, Огласи завода за запошљавање, Јавни конкурси Агенције за државну управу, Закони и правилници, Запошљавање инвалида, Запошљавање страних држављана и лица без држављанства, Остали начини запошљавања, Писање биографије, Припрема за разговор са послодавцем,

Стручни испити, државни испити, лиценце

Стручни испити, Државни испити, Лиценце,

Путовање

Путовање у иностранство, Забране уноса роба, Поступак царињења робе у путничком промету, Стање на путевима, Поврат ПДВ-а,

Омладина

Омладинско организовање, Облици удруживања и омладински савјети, Превенција овисности код дјеце и младих, Помоћ и савјетовање,

Спорт

Спорт у РС, Стипендирање спортиста, Спортски кампови, Избор спортисте године у РС,

Борци и цивилне жртве рата

Борци, Породице погинулих бораца, Цивилне жртве рата, Ратни војни инвалиди, Све врсте помоћи,

Избјегла и расељена лица

Права избјеглица, расељених лица и повратника, Програм рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица, Институције које пружају помоћ,

Пензионери

Права старих, Смјештај у домове за стара и изнемогла лица, Дневни центри за стара лица,

Потрошачи

Права потрошача, Организовање потрошача, Публикације,