Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
javni

Јавни конкурс

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске расписало је Конкурс за расподјелу средстава од игара на срећу за 2022.годину. Планирана средства износе 2.200.000 КМ.

javni

Конкурс за упис ученика у први разред средњих школа

Mинистaрствo прoсвjeтe и културe Рeпубликe Српскe oбjaвилo je дaнaс Koнкурс зa упис учeникa у први рaзрeд срeдњих шкoлa Српскe у шкoлскoj 2022/2023. Гoдини. Плaнирaн je упис 10.041 учeникa рaспoрeђeних у 445 oдjeљeњa

TEME