Саобраћај и возила
Одштампај

Ограничење увоза путничких возила

Од 1. априла 2016.године на снагу је ступила Одлука о најнижим техничким захтјевима за новопроизведена и кориштена возила при хомологацији типа возила и хомологацији појединачног возила, те за дијелове, уређаје и опрему возила при хомологацији типа.

Увођењем норме Еуро 5 приликом увоза аутомобила у БиХ ускладиће се најнижи технички захтјеви возила с европским нормама у овој области те смањити загађење околине и опасности по здравље људи.

 

Хомологација возила је уређена сљедећим прописима:

  • Правилником о хомологацији возила, дијелова уређаја и опреме возила (''Службени гласник БиХ'', број 83/20),
  • Одлуком о најнижим техничким захтјевима за новопроизведена и коришћена возила у процесима хомологације типа возила и хомологације појединачног возила ("Службени гласник БиХ", број 17/16),
  • Упутством о провођењу поступка хомологације појединачног возила ("Службени гласник БиХ", број 89/10),
  • Упутством о провођењу поступка хомологације типа возила ("Службени гласник БиХ", број 89/10) и
  • већим бројем Наредби које су објављене у ''Службеном гласнику БиХ'', број 89/10, којима су прописани једнообразни технички захтјеви које морају испуњавати одређене категорије возила.

 

Управа за индиректно опорезивање БиХ