Јавне набавке
Одштампај

Обавјештење о додјели уговора

Уговорни орган у складу са Законом о јавнима набавкама објављује обавјештење о додјели уговора на основу резултата поступка додјеле.

Таква обавјештења објављују се што је прије могуће, али не касније од 30 дана по закључењу уговора.
У случају да је закључен оквирни споразум, уговорни орган објављује обавјештење о додјели уговора на основу закљученог оквирног споразума и није дужан да објављује обавјештења о додјели сваког уговора који се закључи на основу тог споразума.
Обавјештење о додјели уговора садржава информације које регулишу подзаконски акти.

 

Обавјештења о додјели уговора