Јавне набавке
Одштампај

Одговорност и надлежност Агенције

Закон о јавним набавкама БиХ (члан 92.) дефинише Агенцију за јавне набавке као установу која је одговорна за адекватну примјену и провођење Закона о јавним набакама.

Агенција је самостална управна организација која за свој рад одговара Савјету министара БиХ.

Агенцијом руководи директор и одбор.

Агенција има сједиште у Сарајеву и двије филијале у Бања Луци и Мостару.

 

Задаци Агенције су, између осталог:

  • предлагање измјена и допуна ЗЈН и подзаконских аката,
  • праћење примјене ЗЈН,
  • осмишљавање приручника и смјерница за јавне набавке,
  • објављивање стандардне тендерске документације и стандардних образаца,
  • пружање техничке и савјетодавне помоћи уговорним органима и добављачима,
  • објављивање, прикупљање и анализирање информација о набавкама додјељеним уговорима о јавној набавци,
  • објављивање приручника и информација о програмима обуке,
  • подношење годишњег извјештаја Савјету министара БиХ.

 

Агенција за јавне набавке