Запошљавање
Одштампај

Шта треба да садржи биографија

Свака биографија треба да садржи:

 • личне податке
  • име и презиме
  • адреса
  • број телефона
  • е-mail адреса
 • образовање
  • назив образовне установе
  • период школовања
  • стечено знање
 • професионално/радно искуство
  • назив фирме
  • назив позиције
  • период запослења
  • опис послова и постигнуте резултате
 • лични профил
  • вјештине стечене током живота и рада са другим људима
  • организационе вјештине
  • способности појединца
  • интересовања и склоности
 • остале способности
  • познавање рада на рачунару (наведите конкретне програме)
  • наведите до ког нивоа познајете стране језике
  • остале способности (посједовање возачке дозволе и друге положене курсеве и стечена увјерења)

 

У биографији никад не писати:

 • национално и политичку опредјељење
 • очекивану висину зараде
 • разлоге напуштања претходног послодавца
 • ситне лажи и жаргон
 • скраћенице
 • графиконе и цртеже и не достављати фотографије  

Писање биографије