Запошљавање
Одштампај

Запошљавање државних службеника

У складу са Законом о државним службеницима, Агенција за државну управу РС је надлежна за реализацију процеса запошљавања државних службеника и у том смислу, на захтјев органа државне управе, оглашава упражњена радна мјеста у средствима јавног информисања доступним свим грађанима Републике Српске и БиХ и то:

  • "Службеном гласнику Републике Српске"
  • "Службеном гласнику Босне и Херцеговине" и
  •  дневним новинама.

Агенција именује посебне и непристрасне изборне комисије. Сваку изборну комисију сачињава пет чланова, од којих су најмање три члана државни службеници из органа државне управе на које се јавна конкуренција односи и који имају академско и професионално искуство у областима обухваћеним процесом јавне конкуренције, док се остали чланови именују са јединствене листе експерата коју утврђује Агенција.

Поступак за пријем државног службеника подразумијева улазни интервју са кандидатом и контролу испуњавања услова конкурса. Да би лице стекло својство државног службеника мора испуњавати опште и посебне услове предвиђене јавним конкурсом.

 

Конкурси које расписује Агенција за државну управу као и резултати конкурса објављују се на web страници Агенције.

 

Закон о државним службеницима

Закон o измјенама и допунама Закона о државним службеницима

Закон о измјенема и допунама Закона о државним службеницима

Закон о измјенама и допунама Закона о државним службеницима