Запошљавање
Одштампај

Пријава у евиденцију завода за запошљавање

Запошљавање

Запошљавање, подразумијева праћење стања у области запослености и запошљавања, доношење и остваривање програма запошљавања, посредовање у запошљавању, информисање о могућностима и условима запошљавања и друге мјере и активности у области запошљавања. Ваша права и обавезе као незапосленог лица, помоћ и савјети садржани су у овој теми.