Образовање
Одштампај

Јавни конкурс за додјелу стипендија - Фонд "др Милан Јелић"

Конкурс за студенте првог циклуса студија у академској 2016/2017. години

Министарство науке и технологије расписало је Јавни конкурс за додјелу стипендија студентима првог циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству у академској 2016/2017. години

Студентима првог циклуса студија на универзитетима у РС, БиХ у академској 2016/2017. години додијелиће се укупно 75 стипендија и то:

  • 16 стипендија студентима техничких наука,
  • 14 стипендија студентима природних наука,
  • 12 стипендија студентима медицинских и здравствених наука,
  • 12 стипендија студентима пољопривредних наука,
  • 10 стипендија студентима друштвених наука,
  • 6 стипендија студентима хуманистичких наука и
  • 5 стипендија студентима умјетности.

Број стипендија који се додјељује студентима на високошколским установама у иностранству биће утврђен на бази расположивог стипендијског фонда за студенте на високошколским установама у иностранству, висине мјесечне стипендије за прворангиране студенте на високошколским установама у иностранству, као и ранг-листе студената првог циклуса студија на високошколским установама у иностранству за академску 2016/2017. годину.

 

Конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања (Конкурс је објављен 18.11.2016. године)

 

Више о Конкурсу  

 

 

Конкурс за студенте II и III циклуса студија у 2016/2017. години

Министарство  науке и технологије, расписало је Јавни конкурс за додјелу стипендија студентима II и III циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству у академској 2016/2017. години

Стипендије ће се додијелити  студентима II и III циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству из Фонда „Др Милан Јелић“ за академску 2016/2017. годину, и то:

  • студентима II циклуса студија - 8 (осам) стипендија у износу од по 5.000,00 КМ (петхиљада конвертибилнихмарака), и
  • студентима III циклуса студија - 5 (пет) стипендија у износу од по 10.000,00 КМ (десетхиљада конвертибилнихмарака), у складу с расположивим финансијским средствима у буџету Министарства, Фонда.

Конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања (Конкурс је објављен 18.11.2016. године)

 

Више о Конкурсу