Образовање
Одштампај

Основно музичко и балетско образовање

Музичко и балетско образовање и васпитање стиче се у музичким и балетским школама по одобреним наставним плановима и програмима.

Музичке и балетске школе могу истовремено обављати дјелатност основног и средњег музичког и балетског образовања.

Основно музичко и балетско образовање и васпитање ученици стичу уз обавезно основно школовање.

Основно музичко образовање и васпитање траје од двије године до шест година, што зависи од врсте инструмента, односно главног предмета, а реализује се у два циклуса.

Основно балетско образовање и васпитање траје четири године.

 

У основну музичку, односно балетску школу може да се упише дијете ако положи пријемни испит којим се утврђује његова музичка, односно балетска способност.

 

У основну музичку школу може да се упише дијете узраста од навршених пет до петнаест година, и то:

  • за одсјеке у трајању од шест година дијете узраста до девет година,
  • за одсјеке у трајању од четири године дијете узраста до једанаест година, а за контрабас и удараљке и дијете узраста до петнаест година, 
  • за одсјеке у трајању од двије године дијете узраста од четрнаест до петнаест година.

У основну музичку школу може да се упише и дијете старије од наведених узраста уколико на пријемном испиту покаже изузетне музичке способности.

Музичка школа организује припремну наставу за ученике млађег узраста.

У основну балетску школу може се уписати дијете узраста од пет до десет година.

У музичку, односно балетску школу ученици се уписују на почетку сваке школске године до 1. септембра текуће године.