Здравље - Здравствено осигурање
Одштампај

Дјеца, труднице и старији од 65 година

Дјеца до навршене петнаесте године живота, труднице за све вријеме трудноће, као и у периоду породиљског одсуства до навршене прве године живота дјетета и лица са више од 65 година, имају потпуну здравствену заштиту и 100% обухваћеност обавезним здравственим осигурањем.

 

Ово значи да је овим категоријама грађана обезбјеђена бесплатна здравствена заштита, да имају могућност да добију бесплатан лијек са Листе А (ако узимате лијек чију је цијену Фонд одредио као референтну) и да добију бесплатно ортопедско и друго помагало из пописа помагала које плаћа Фонд.

 

Више о овим правима