Здравље - Здравствено осигурање
Одштампај

Пријава на здравствено осигурање

Обавезно здравствено осигурање вам обезбјеђује коришћење права у случају болести и повреда, која обухватају:

  • лијечење у здравственим установама у Републици Српској, а у одређеним околностима и у иностранству,
  • консултативно-специјалистичку здравствену заштиту,
  • дијагностику,
  • физикалну рехабилитацију у специјализованим установама,
  • стоматолошку здравствену заштиту,
  • лијекове,
  • ортопедска, стоматолошка и оптичка помагала.

Правима из здравственог осигурања обухваћена је и превентивна здравствена заштита (имунизација и превентивни прегледи), као и накнада плате за запослена осигурана лица која се налазе на боловању дужем од 30 дана.

Законом о здравственом осигурању је прописано да су сви грађани Републике Српске обухваћени обавезним здравственим осигурањем. Овим законом је прописано и то да је уплаћен допринос услов за коришћење права из обавезног здравственог осигурања.

 

Како се улази у систем обавезног здравственог осигурања?

Одговор можете наћи овдје - ОДГОВОР

 

Провјера статуса здравственог осигурања