Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Подстицаји
Одштампај

Потрошачи

Информисање и образовање потрошача и трговаца

 

Предмет Конкурса је расподјела средстава  из гранта за заштиту потрошача  која су планирана у  буџету Министарства трговине и туризма  за 2019. годину, која се додјељују удружењима потрошача за финансирање пројеката са циљем јачањa заштите потрошача у Републици Српској.

 

Сврха Конкурса је подршка раду удружења потрошача, која ће кроз реализацију пројекта “Информисање и образовање потрошача“, путем одржавања стручних савјетовања, семинара, скупова, радионица и округлих столова, учешћа у ТВ и радио емисијама, издавање летака, брошура и осталих информативних материјала допринијети информисању потрошача и трговаца са законодавним и институционалним оквиром за заштиту права потрошача као и подизању јавне свијести  о правима потрошача и обавезама трговаца.

 

Укупна планирана средства за финансирање пројеката износе оквирно 47.000,00 КМ.

 

Расподјела  новчаних средстава ће се обавити у складу са  Правилником  о критеријумима за расподјелу финансијских средстава за рад удружења за заштиту потрошача  („Службени гласник Републике Српске“, број 33/12 и 1/16 ) - у даљем тексту Правилник, и овим конкурсом.

 

Удружење може конкурисати са  једним пројектом.

 

Пријава се доставља најкасније до 30.08.2019. године до 1530 часова, на  адресу: Министарство трговине и туризма, Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука.

 

Више о конкурсу