Портал јавне управе Републике Српске
Изабери: LATINICA ЋИРИЛИЦА Претражи портал:
Повећај фонтСтандардни фонтСмањи фонт
Подстицаји
Одштампај

Иноваторство

Koнкурс за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској за 2019. годину 

 

Предмет конкурса

Финансијска подршка иноваторству у Републици Српској обухвата:

 • средства за материјалну помоћ Савезу иноватора Републике Српске, удружењима иноватора и другим организацијама које су у вези са иноваторством и
 • средства за стимулацију појединачног рада иноватора  или групе иноватора.

 

Услови за учествовање на конкурсу

Учесници на конкурсу за  финансијску подршку иноваторству  могу бити правна лица регистрована на територији Републике Српске и физичка лица која имају пребивалиште на територији Републике Српске, а која се баве развојем технологија.

 

У складу са финансијским  планом Ресора технологије за 2019. годину, планиранa средства за суфинансирање иноваторства износе 50.000,00 КМ, од чега за:

 • организације иноватора 35.000,00 KM
 • иноваторе  15.000,00 КМ

 

Пријаве на конкурс се примају до 04.12.2019. године.

 

Више о конкурсу

 

 

Koнкурс за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској за 2018. годину

 

Предмет конкурса

 

Финансијска подршка иноваторству у Републици Српској обухвата:

 • средства за материјалну помоћ Савезу иноватора Републике Српске, удружењима иноватора и другим организацијама које су у вези са иноваторством и
 • средства за стимулацију појединачног рада иноватора  или групе иноватора.

 

Услови за учествовање на конкурсу

 

Учесници на конкурсу за  финансијску подршку иноваторству  могу бити иноватори и организације иноватора које су уписане у Регистар правних и физичких лица која се баве развојем технологија, а који се води у Министарству науке и технологије.

Изузетно, учесници на конкурсу могу бити и иноватори који нису уписани у Регистар  ако се  први пут пријављују на конкурс за финансијску подршку  иноваторима и ако испуњавају и друге услове прописане Правилником о поступку и мјерилима за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској (у даљем тексту: Правилник).

 

У складу са финансијским  планом Ресора технологије за 2018. годину, планиранa средства за суфинансирање иноваторства износе 65.000,00 КМ, од чега за:

 •  организације иноватора                                                                            40.000,00 KM
 •  иноваторе                                                                                                   25.000,00 КМ

 

Пријаве на конкурс се примају до 25.10.2018. године.

 

Више о конкурсу

 

 

 

Koнкурс за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској за 2017. годину 

 

Предмет конкурса

 

Финансијска подршка иноваторству у Републици Српској обухвата:

 • средства за материјалну помоћ Савезу иноватора Републике Српске, удружењима иноватора и другим организацијама које су у вези са иноваторством и
 • средства за стимулацију појединачног рада иноватора  или групе иноватора.

 

Услови за учествовање на конкурсу

 

Учесници на конкурсу за  финансијску подршку иноваторству  могу бити иноватори и организације иноватора које су уписане у Регистар правних и физичких лица која се баве развојем технологија, а који се води у Министарству науке и технологије.

 

Изузетно, учесници на конкурсу могу бити и иноватори који нису уписани у Регистар  ако се  први пут пријављују на конкурс за финансијску подршку  иноваторима и ако испуњавају и друге услове прописане Правилником о поступку и мјерилима за финансијску подршку иноваторству у Републици Српској.

 

У складу са финансијским  планом Ресора технологије за 2017. годину, планиранa средства за суфинансирање иноваторства износе 65.000,00 КМ, од чега за:

 1. организације иноватора 40.000,00 KM
 2. иноваторе 25.000,00 КМ

 

Пријаве на конкурс се примају до 16.09.2017. године.

 

Више о конкурсу