Запошљавање
Одштампај

Осигурање за случај незапослености

Осигурањем за случај незапослености, у смислу овог закона, сматра се учешће запослених лица, републичких и других органа и организација у обезбјеђивању средстава за остваривање права по основу незапослености, у складу са овим законом.

 

За случај незапослености, обавезно су код Завода осигурана лица у радном односу у обиму и на начин утврђен прописима којим се уређује област доприноса.

 

Средства за остваривање права из обавезног осигурања за случај незапослености обезбјеђују се из доприноса које плаћају лица у радном односу, као и намјенских средстава која обезбјеђују републички органи и други органи и организације, у складу са законом.

 

Закон о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености

Закон о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености